Tiivi-ikkunoiden tekniset tiedot 

Karmisyvyys

Karmisyvyys tarkoittaa ikkunan tai oven karmin paksuutta eli sisä- ja ulkoreunan välistä mittaa. Sopivaan karmisyvyyteen vaikuttaa esimerkiksi seinän paksuus. Karmisyvyydellä voi vaikuttaa myös ikkunan ääneneristävyyteen: mitä suurempi ikkunan lasielementtien välinen etäisyys on, sitä paremmin ikkuna vaimentaa ulkoa tulevaa melua. 

U-arvo

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on.

Äänenvaimennus

Rw kertoo yleisen keskitaajuisen ympäristömelun, kuten puheäänen, musiikin tai radion ja television äänen vaimennuksesta.

Rw+C kertoo ääneneristävyydestä kun melu on keski- ja korkeataajuista, esimerkiksi suurinopeuksista maantie- tai rautatieliikennettä.

Rw+ Ctr kertoo vaimennuksesta esimerkiksi raskaan liikenteen aiheuttamille matala- ja keskitaajuisille äänille.

           

Tiivi Kristalli Valo 1+2 ikkuna

Tuotenimi  Karmisyvyys  U-arvo  dB - Rw  dB - Rw+C  dB - Rw+Ctr
 Tiivi Valo 1+2, 1,0 130 1,0 44 42 37
 Tiivi Valo 1+2, 1,0 170 1,0 46 45 41
Tiivi Valo 1+2, 1,0  210 1,0 46 45 42
Tiivi Valo 1+2, 0,8  130 0,82 44 42 37
Tiivi Valo 1+2, 0,8   170 0,80 46 45 40
Tiivi Valo 1+2, 0,8    210 0,80 45 44 41
Tiivi Valo 1+2, C74 130 1,0 44 42 37
Tiivi Valo 1+2, C74  170 1,0 46 45 41
Tiivi Valo 1+2, C74 210 1,0 46 45 42

Tiivi Kristalli Valo 1+3 ikkuna      

Tuotenimi  Karmisyvyys  U-arvo   dB - Rw   dB - Rw+C  dB - Rw+Ctr
Tiivi Valo 1+3, 0,75 130 0,76 44 42 37
Tiivi Valo 1+3, 0,75 170 0,75 46 45 41
Tiivi Valo 1+3, 0,75 210 0,75 45 44 41
Tiivi Valo 1+3, 0,64 130 0,64 44 42 37
Tiivi Valo 1+3, 0,64 170 0,64 46 45 41
Tiivi Valo 1+3, 0,64 210 0,64 45 44 41
Tiivi Valo 1+3, C74 130 0,79 44 42 37
Tiivi Valo 1+3, C74 170 0,78 46 45 41
Tiivi Valo 1+3, C74 210 0,77 45 44 41

Tiivi Kristalli Helmi 1+2 ikkuna     

Tuotenimi Karmisyvyys U-arvo dB - Rw dB - Rw+C dB - Rw+Ctr
Tiivi Helmi 1+2, 1,0 130 1,02 44 42 37
Tiivi Helmi 1+2, 1,0 170 1,02 46 45 41
Tiivi Helmi 1+2, 1,0 210 1,02 46 45 42
Tiivi Helmi 1+2, 0,8 130 0,82 44 42 37
Tiivi Helmi 1+2, 0,8 170 0,80 46 45 40
Tiivi Helmi 1+2, 0,8 210 0,80 45 44 41
Tiivi Helmi 1+2, C74 130 1,03 44 42 37
Tiivi Helmi 1+2, C74 170 1,02 46 45 41
Tiivi Helmi 1+2, C74 210 1,02 46 45 42

Tiivi Kristalli Helmi 1+3 ikkuna

Tuotenimi Karmisyvyys U-arvo dB - Rw dB - Rw+C dB - Rw+Ctr
Tiivi Helmi 1+3, 0,75 130 0,76 44 42 37
Tiivi Helmi 1+3, 0,75 170 0,75 46 45 41
Tiivi Helmi 1+3, 0,75 210 0,75 45 44 41
Tiivi Helmi 1+3, 0,64 130 0,64 44 42 37
Tiivi Helmi 1+3, 0,64 170 0,64 46 45 41
Tiivi Helmi 1+3, 0,64 210 0,64 45 44 41
Tiivi Helmi 1+3, C74 130 0,79 44 42 37
Tiivi Helmi 1+3, C74 170 0,78 46 45 41
Tiivi Helmi 1+3, C74 210 0,77 45 44 41

Tiivi Uniikki 1+2 ikkuna 

         
Tuotenimi Karmisyvyys
U-arvo dB - Rw dB - Rw+C dB - Rw+Ctr
Tiivi Uniikki 1+2, 1.0 130 1.0 44 42 37
Tiivi Uniikki 1+2, 1.0 170 1.0 46 45 41
Tiivi Uniikki 1+2, 1.0 210 1.0 46 45 42
Tiivi Uniikki 1+2, 0.8 130 0.8 44 42 37
Tiivi Uniikki 1+2, 0.8 170 0.8 46 45 40
Tiivi Uniikki 1+2, 0.8 210 0.8 45 44 41
Tiivi Uniikki 1+2, C74 130 1.0 44 42  37 
Tiivi Uniikki 1+2, C74 170  1.0  46  45  41 
Tiivi Uniikki 1+2, C74 210  1.0  46  45  42 
 

Tiivi Uniikki 1+3 ikkuna

         
Tuotenimi Karmisyvyys
U-arvo dB - Rw dB - Rw+C dB - Rw+Ctr
Tiivi Uniikki 1+3, 0.76 130 0.77 44 42 37 
Tiivi Uniikki 1+3, 0.76 170 0.76 46 45 41
Tiivi Uniikki 1+3, 0.76 210 0.76 45 44 41
Tiivi Uniikki 1+3, 0.73 130 0.74  44 42  37 
Tiivi Uniikki 1+3, 0.73 170 0.73 46 45 41
Tiivi Uniikki 1+3, 0.73 210 0.73 45 44 41
Tiivi Uniikki 1+3, C74 130 0.77 44  42  37 
Tiivi Uniikki 1+3, C74 170 0.76 46 45 41
Tiivi Uniikki 1+3, C74 210 0.76 45 44 41

Tiivi Kiinteä ikkuna

         
Tuotenimi Karmisyvyys
U-arvo dB - Rw dB - Rw+C dB - Rw+Ctr
Tiivi Kiinteä, 1.0 130 1.0  32 30 26 
Tiivi Kiinteä, 1.0 170 1.0 32 30 26
Tiivi Kiinteä, 1.0 210 1.0 32 30 26
Tiivi Kiinteä, 0.73 130 0.73 32  30  26 
Tiivi Kiinteä, 0.73 170 0.73 32 30 26
Tiivi Kiinteä, 0.73 210 0.72 32 30 26
Tiivi Kiinteä, 0,68 130 0.69 32  30  26 
Tiivi Kiinteä, 0,68 170 0.68 32 30 26
Tiivi Kiinteä, 0,68 210 0.68 32 30 26
Tiivi Kiinteä, C74 130 0.73 32 30 26
Tiivi Kiinteä, C74 170 0.73 32 30 26
Tiivi Kiinteä, C74 210 0.72 32 30 26
           
Arvot laskettu 4 mm laseilla          
Ota yhteyttä