Tasa-arvo on hyvän työpaikan peruskivi 

Tasa-arvon saralla on tapahtunut edistystä vuosien saatossa, mutta on yhä tärkeää tiedostaa ja käsitellä niitä haasteita, jotka liittyvät sukupuoleen, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen ja muihin tekijöihin perustuvaan epätasa-arvoisuuteen.

Näin tasa-arvon päivänä 19.3. on syytä keskustella työelämän tasa-arvosta. Tasa-arvo työelämässä on keskeinen kysymys, joka vaikuttaa paitsi ihmisten ja työntekijöiden hyvinvointiin myös organisaatioiden menestykseen ja yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Vaikka edistystä tasa-arvon saralla on tapahtunut vuosien saatossa, on yhä tärkeää tiedostaa ja käsitellä niitä haasteita, jotka liittyvät sukupuoleen, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen ja muihin tekijöihin perustuvaan epätasa-arvoon työpaikoilla ja yhteiskunnassa. 

Teemme tasa-arvoa edistävää ja huomioivaa työtä Tiivillä keskeisenä osana kestävän kehityksen ohjelmaamme. Olennaisena osana kestävän kehityksen työtämme on hyvän työpaikan ylläpitäminen. Hyvään työpaikkaan mahtuu ja kuuluu sukupuoleltaan, väritykseltään, olemukseltaan ja taustoiltaan täysin toisistaan erilaisia yksilöitä. Tavoitteenamme on olla alan paras työpaikka, jossa kaikilla on mukava tehdä töitä ja yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja onnistua. Me voimme hyvin, kun työntekijämme voivat hyvin. Tasa-arvon kannalta tärkeää on luoda avoin ja inklusiivinen ilmapiiri, jossa kaikki työntekijät voivat tuntea itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi. 

Tasa-arvo työelämässä ei ole vain yksilöiden oikeus, vaan sillä on myös taloudellinen ja sosiaalinen hyöty yhteiskunnalle. Meidän yritysten ja yhteiskunnan on jatkettava ponnisteluja varmistaaksemme, että kaikki ihmiset voivat osallistua työelämään tasavertaisesti ja että yritykset, työpaikat ja mahdollisuudet yhteiskunnassa ovat avoimia ja oikeudenmukaisia kaikille riippumatta taustasta tai yksilön ominaisuuksista. 

Me Tiiviläiset olemme juuri täydellinen kokonaisuus toisistaan erilaisia, upeita ja ammattitaitoisia ihmisiä, joten juhlikaamme sitä ja antakaamme tasa-arvon päivälle sen tarvitsemansa arvon. Hyvää tasa-arvon päivää jokaiselle!