Tiivi-ikkunat – valmistettu Suomessa

Suomalaisia tuotteita pidetään hyvinä (Risc Monitor-tutkimus). Suomalaisuus nähdään tuotteessa tai palveluissa positiivisena ulottuvuutena ja sen vaikutus kasvaa useimmilla osa-alueilla.

Suomalaisten tuotteiden menestymisen kulmakivinä ovat osaaminen, hyvä laatu ja erityisesti toiminnan laatu, jonka kehittäminen vähentää kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä. Suomalaiset arvostavat hankinnoissaan laatua ja turvallisuutta, joista myös Avainlippu -merkki osaltaan viestittää.

Merkki kertoo, että Avainlippu -tuotteen ostaja samalla tukee suomalaista hyvinvointia, työllisyyttä ja yrittämistä. Avainlipun käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai tuoteryhmälle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Usein vaaditaan tätä korkeampaa kotimaisuusastetta toimialasta riippuen. Avainlippu -tuotteiden keskimääräinen kotimaisuusaste on 80 %.