Toimintamme ympäristövaikutukset

Valmistamissamme ikkunoissa ja ovissa hyödynnetään luonnon raaka-aineita ja sen vuoksi haluammekin myös teoillamme kunnioittaa ympäristöä sen ansaitsemalla tavalla. Otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa tekemisessämme pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta.

Miten saamme pienennettyä ympäristövaikutuksia?

Huolellisesti valitut ja hankitut materiaalit, optimoidut valmistusprosessit ja moderni tuotekehityksemme ovat tärkeässä roolissa toimintamme hiilijalanjäljen pienentämisessä. Minimoimme lisäksi kuljetuksista syntyviä päästöjä ja kiinnitämme erityistä huomiota kierrätettävyyteen niin raaka-aineiden, kuin elinkaarensa päähän tulleiden tuotteidenkin osalta.

Toimintamme on ISO 14001 sertifioitua. ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatiomme on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.

Laskemme aktiivisesti myös tuotteidemme hiilijalanjälkeä koko elinkaaren ajalta ja verifioimme nämä kolmannella osapuolella. Tiivin Kristalli 1+2 ikkunalla onkin kolmannen osapuolen verifioima EPD-ympäristöseloste, joka osoittaa tuotteen koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen.

Materiaalivalinnat

Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassamme tuotantoketjun alkuvaiheen tärkein tekijä ovat vastuulliset raaka-aineet ja tavarantoimittajat. Kestävä kehitys on hankintastrategiamme keskeisimpiä periaatteita ja ohjaamme vaatimuksillamme sekä valinnoillamme myös tavarantoimittajiamme toimimaan asettamiemme ympäristötavoitteiden mukaisesti. Kaikilta tavarantoimittajiltamme vaaditaan eettisten ohjeidemme hyväksymistä ja valvomme tavarantoimittajia mm. auditoimalla heidän toimintaansa.

Kestävästi tuotetut materiaalit, kuten 100% FSC- / PEFC-sertifioitu puu ja alumiini ovat tuotantomme ytimessä. Pyrimme myös aktiivisesti parantamaan vähähiilisesti tuotettujen raaka-aineiden saatavuutta (esim. lasi) ja edistämään näiden käyttöä. Pyrimme jatkuvasti vähentämään materiaalihukkaa seuraamalla sekä kehittämällä laatua ja mittaamme esimerkiksi alumiinihävikkiä jatkuvasti.

Tuotteiden valmistus

Panostamme ympäristöystävälliseen toimintaan tuotannossamme. Käytämme 100% uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Tarkistamme säännöllisesti tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden kunnon, jotta voimme varmistaa energiatehokkaan toiminnan. Tehtaamme työlinjaston toiminta on tarkkaan optimoitu, jolloin koneita käytetään vain tarvittava aika tuotannon ylläpitämiseksi. Maalaamon VOC-päästöistä laadimme vuosittain laskelman, ja suurin osa käyttämistämme maaleista on M1-päästöluokiteltuja.

ISO 14001 -sertifikaatti ohjaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmäämme, mikä parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. Lisäksi kierrätämme kaiken tuotannossa syntyvän vaarallisen jätteen yhteistyökumppaneidemme kanssa. Esimerkiksi musta jäteöljy päätyy jatkokäsittelyyn ja uusiokäyttöön raaka-aineena.

Tuotekehitys ja kuljetus

Panostamme jatkuvasti ympäristöystävälliseen toimintaan tuotannossamme. Käytämme tuotteissamme pitkäikäisiä ja helposti huollettavia materiaaleja. Innovatiiviset lasitusratkaisut parantavat energiatehokkuutta, tiiveys lisääntyy, valmistusprosessit tehostuvat ja kestävyys kehittyy. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaidemme tarpeita ja pyrimme yhdessä heidän sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa luomaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Materiaalien valinnalla ja tuotantotavoilla on merkittävä vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen.

Tavoitteenamme on minimoida logistiikan ja kuljetusten hiilijalanjälki. Valitsemme kuljetusyhtiöiksi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vähentämään omia päästöjään. Monet toimituksistamme kulkevat jo nyt sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla.

Tuotteiden käyttö

Valmistamiemme ikkunoiden ja ovien käyttöikä on erittäin pitkä, jopa 50 vuotta, kun ne huolletaan asianmukaisesti. Ikkunoilla ja ovilla on merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin. Lisäksi vanhempiin valmistamiimme ikkunoihin ja oviin on edelleen saatavilla alkuperäisiä varaosia, joiden avulla tuotteita voi huoltaa ja kunnostaa vuosien saatossa, jotta käyttöikä jatkuu.

Laadukkaat tuotteet vaativat säännöllistä huolenpitoa, sillä ikkunat ja ovet altistuvat vuosien mittaan mekaaniselle rasitukselle, jota ei voi täysin estää. Tuotteillamme on pitkät takuut, jotka toimivat laadun takeena. Haluamme osoittaa, että valmistamamme ikkunat ja ovet todella kestävät aikaa. Oikein suoritettu asennus on myös merkittävä tekijä tuotteiden kestävyydessä, ja siksi myönnämme kattavan takuun myös kauttamme saataville asennuksille. Tutustu takuuehtoihin.

Kierrätys

Tehtaallamme tuotteiden valmistamisesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle ja jolle on tarvetta uusiokäytössä. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi. EU:n jätedirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen mukaan vuodesta 2020 alkaen rakennus- ja purkujäte on tullut toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.

Tarjoamme myös asiakkaillemme kierrätyspalvelua eli kierrätämme jokaisen ikkunaremontista syntyvän jakeen vaaditulla tavalla yhdessä kierrätyskumppanimme kanssa.