Ikkunan äänieristys – Äänieristetty ikkuna takaa viihtyisän kodin

Ikkunoiden äänieristyksen parantaminen on vain yksi syy vaihtaa vanhat ikkunat uusiin. Myös uutta kotia rakennettaessa kannattaa ikkunan äänieristys ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Äänieristetty ikkuna Tiiviltä – Vain parasta kotiisi

Ikkunan äänieristys on kodin viihtyisyyden kannalta lähes yhtä tärkeää kuin lämmöneristys. Ikkunoiden äänieristyksen parantaminen on kehittynyt luonnollisesti vuosien mittaan ja nykyaikaisten vakiomallien kohdallakin ikkunan äänieristys on merkittävästi parempi kuin vanhoissa ikkunoissa.

Tiiviltä saat äänieristetyt ikkunat aina mittatilaustyönä olitpa sitten rakentamassa tai remontoimassa. Lisäksi markkinoiden energiatehokkaimmat ikkunat takaavat sen, että meiltä saat vain parasta kotiisi. Tiivin Kristalli -avattavien ikkunoiden ja kiinteiden Maisema -ikkunoiden energialuokitukset ovat jopa A++ -luokkaa.

Jokainen Tiivin ikkuna on jo lähtökohdiltaan hyvin äänieristetty ikkuna. Toisaalta, mikäli asuinympäristö sitä vaatii, myös Tiivin valmistamien ikkunoiden äänieristyksen parantaminen entisestään on mahdollista.

Ikkunan äänieristys voidaan maksimoida erikoislasilla

Kun halutaan erityisen tehokkaasti äänieristetty ikkuna, voidaan se varustaa erityisillä ääneneristyslaseilla, jotka vähennät tehokkaasti kodin ympärillä olevia meluhaittoja. Esimerkiksi vilkkailla tie- ja lentoliikennealueilla saat ikkunan äänieristys kannattaa toteuttaa nimenomaan ääneneristyslasien avulla kodin viihtyisyyden ja rauhan takaamiseksi.

Uudisrakentamisessa ikkunan äänieristys mainitaan jopa kaavamääräyksissä

Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden on voimassa olevien kaavamääräysten mukaan oltava lento- ja liikennemelua vastaan vähintään 35 desibeliä. Ikkunan äänieristys on otettu Tiivillä huomioon tuotekehityksessä ja siksi näihin arvoihin yltävätkin kaikki valmistamme avattavat ja kiinteät ikkunat.

Ikkunan äänieristys voidaan määritellä seuraavilla määreillä:

  • Rw kertoo yleisen keskitaajuisen ympäristömelun, kuten puheäänen, musiikin tai radion ja television äänen vaimennuksesta.
  • Rw+C kertoo ääneneristävyydestä kun melu on keski- ja korkeataajuista, esimerkiksi suurinopeuksista maantie- tai rautatieliikennettä.
  • Rw+Ctr kertoo vaimennuksesta esimerkiksi raskaan liikenteen aiheuttamille matala- ja keskitaajuisille äänille.

Ikkunan äänieristys on parempi avattavassa kuin kiinteässä ikkunassa

Vastoin melko yleistä luuloa, avattava ikkuna on paremmin äänieristetty ikkuna kuin vastaava kiinteä ikkuna. Tämä johtuu siitä, että ikkunan äänieristys perustuu lasitusten lisäksi lasien väliin jääviin ilmatiloihin, jotka ovat kiinteässä ikkunassa symmetrisiä ja päästävät näin ollen ääntä paremmin lävitseen.

On myös syytä ottaa huomioon, että kiinteän ikkunan äänieristys ei juurikaan riipu karmisyvyydestä, mutta avattavan ikkunan kohdalla ikkunoiden äänieristyksen parantaminen kuitenkin onnistuu karmisyvyyttä kasvattamalla. Kun avattavan ikkunan karmisyvyyttä kasvatetaan 130 millimetristä 210 millimetriin paranee ikkunan äänieristys miltei 10 desibelillä.

Askarruttaako ikkunan äänieristys? Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu!

Tiivi Suunnitteluapu on maksuton palvelu, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kaikissa ikkunoita ja ovia koskevissa kysymyksissä.

Hyödynnä siis Tiivi-asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan!