Liiketoimintamme on vastuullista

Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme jatkuvasti siten, että kuljemme lähemmäksi asettamiamme kestävän kehityksen tavoitteita. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme parantamaan koko arvoketjun toimintaa yhä vastuullisemmaksi.

Vastuullinen liiketoiminta saavutetaan yhdessä

Eettisyys on meille keskeinen arvo liiketoiminnassamme. Torjumme jyrkästi korruptiota ja epäeettisiä liiketoimintatapoja, olivatpa ne työntekijöidemme tai yhteistyökumppaneidemme harjoittamia. Rakennusala on herkkä suhdannevaihteluille, ja siksi taloudellinen vakavaraisuutemme ja hyvä kannattavuutemme ovat tärkeitä voimavaroja myös haastavissa talousolosuhteissa. Tuotantotoimintamme sijaitsee pienellä paikkakunnalla, ja olemme yksi sen suurimmista työllistäjistä. Tuetamme aktiivisesti paikallisia yhteisöjä, esimerkiksi lasten ja nuorten urheilun kautta, ja pyrimme tarjoamaan työmahdollisuuksia myös työntekijöidemme perheiden nuorille.

Eettiset ohjeet
ohjaavat toimintaa

Olemme laatineet eettiset ohjeet*, joita jokainen työntekijämme sekä yhteistyökumppanimme sitoutuu noudattamaan toimiessaan kanssamme. Vaadimme jokaiselta työntekijältämme sekä yhteistyökumppaniltamme eettisten ohjeiden* (code of conduct) allekirjoittamista. Allekirjoittamalla eettiset ohjeet kumppanimme sitoutuvat kyseisten toimintatapojen noudattamiseen, kuten ettei lapsityövoimaa käytetä tai korruptiota hyväksytä. Järjestämme henkilöstöllemme eettisiin ohjeistuksiin liittyvän koulutuksen vuosittain. 


*Alkuperäiset eettiset ohjeet Inwido.com

Taloudellisesti vakaa
yrityskansalainen

Pihlalla on vankka taloudellinen pohja, jolloin kannattavuus pysyy hyvällä tasolla haastavissakin talousolosuhteissa. Positiivisen taloudellisen tuloksen seurauksena yrityksemme maksaa yhteisöveroja ja pystyy myös muuten panostamaan yhteisöihin, joissa se toimii. Vakavaraisuutemme luo pitkän aikavälin etuja myös kanssamme toimiville yrityksille ja yhteisöille. Vakavaraisuutemme mahdollistaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme riskittömän toimimisen kanssamme, sekä kannattavan ja kestävän kasvun yhtiöllemme. 

Aktiivinen
yhteisöjen jäsen

Olemme aktiivinen kunnan jäsen tuotantopaikkakunnallamme Ruovedellä. Olemme tehdaspaikkakuntamme yksi suurimpia työllistäjiä ja luommekin siis pienemmälle paikkakunnalle useita työpaikkoja. Työllistämme aina mahdollisuuksien mukaan työntekijöidemme lapsia esimerkiksi kesätöihin. Tällä tavalla haluamme tukea perheitä ja auttaa nuoria pääsemään työelämään kiinni.