Olemme hyvä työpaikka

Haluamme alan parhaiden tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen lisäksi olla alan paras työpaikka, jossa kaikilla on mukavaa ja turvallista tehdä työtään.

Olemme Great Place to Work -sertifioitu työpaikka

Vastuullisuustoimintamme keskiössä ovat hyvän työpaikan rakentaminen ja ylläpitäminen. Hyvän työpaikan rakentaminen on myös osana kestävän kehityksen tavoitteitamme. Saavuttamamme sertifiointi osoittaa, että olemme jälleen askeleen lähempänä vastuullisuustavoitteitamme.

Vuosittain toteuttamaamme Great Place to Work-työntekijätutkimusta mitataan työntekijöiden antamalla Trust Indeksillä, joka vuonna 2023 meillä oli 80%. Tulos on paras saavuttamamme ja yleisellä mittarilla suomalaisten teollisten yritysten joukossa korkea saavutus!

Työturvallisuus keskeisenä osana toimintaamme

Työturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Haluamme, että jokainen työntekijämme voi tulla töihin turvallisin mielin, olipa työskentelypiste missä tahansa. Panostamme työturvallisuuteen varmistaaksemme, että myös asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on turvallista työskennellä kanssamme. Tietoisuus on avain työturvallisen kulttuurin ylläpitämiseen. Koulutamme henkilöstöämme tehtailla ja muissa toiminnoissa, jotta he osaavat toimia turvallisesti. Lisäksi järjestämme säännöllisesti ajankohtaisia kampanjoita, jotka liittyvät työturvallisuuteen. Päivittäiset turvallisuuskatsaukset tehtaillamme ovat myös osa tätä kokonaisuutta.

Panostamme jatkuvasti työturvallisuuteen. Järjestämme säännöllisesti kattavia työturvallisuuspäiviä, joilla pyrimme lisäämään henkilöstömme tietoisuutta ja ymmärrystä turvalliseen toimintaan. Keräämme säännöllisesti turvallisuushavaintoja henkilöstöltämme, ja reagoimme niihin tarvittaessa muuttaen toimintaamme. Tehtaillamme suoritetaan säännöllisiä auditointeja, ja seuraamme sekä raportoimme tiiviisti työturvallisuuslukujemme kehittymistä. Tarkkailemme huolellisesti työturvallisuushavaintojen ja työtapaturmien määrää, ja käsittelemme jokaisen tapauksen yksilöllisesti, jotta samanlainen vahinko ei toistu. Tärkein mittari työturvallisuudelle on henkilöstön hyvinvointi ja terveys. Tavoitteenamme on, että jokainen voi tulla töihin terveenä ja lopulta siirtyä terveenä eläkkeelle – tämä on meille tärkeä arvo.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Uskomme vahvasti, että monimuotoisuus työpaikalla on avain menestykseen. Laajempi näkökulma mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaidemme tarpeista ja auttaa meitä menestymään yrityksenä. Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Monimuotoisuus on huomioitu rekrytointiprosessissamme, ja koulutamme esihenkilöitä varmistaaksemme, että jokainen työntekijämme voi kukoistaa.

Lisäksi olemme perhemyönteinen työpaikka, sillä uskomme, että tasapaino työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän välillä on avain hyvinvoivaan työntekijään. Terve ja tasapainoinen henkilöstö on meille tärkeä voimavara. Perhemyönteisistä kokemuksista voi lukea lisää täältä: Työn ja äitiyden yhdistäminen Tiivillä.

Koulutus ja kehitys kulttuurin rakentajina

Pidämme kiinni osaavista työntekijöistämme tarjoamalla heille jatkuvan mahdollisuuden kehittää itseään. Samalla osallistamme aktiivisesti henkilöstöämme, sillä laadukkaampien ja vastuullisempien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen edellyttää osaavista tekijöistämme huolehtimista. Valmennamme ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti, arvostaen heidän ammattitaitoaan.

Panostamme myös laadukkaaseen esihenkilötyöhön ja koulutamme sekä osallistamme esihenkilöitämme jatkuvasti henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseen. Joustavana työnantajana pyrimme pitämään päätöksenteon mahdollisimman lähellä jokaista työntekijäämme. Tämä varmistaa, että jokaisella on suurin mahdollinen tilaisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja kokea työn hallinnan tunnetta. Pieni vaihtuvuus työntekijöidemme keskuudessa on meille merkki siitä, että he viihtyvät kulttuurissamme, työyhteisössämme ja työtehtävissään.


Mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti

Osallistumme vuosittain Great Place to Work – tutkimukseen ja yrityksemme kokonaistulos on rakennusalalla huippuluokkaa. Tutkimus toimii meillä tärkeänä ohjenuorana toimintamme ja kulttuurimme kehityksessä. Tartumme aktiivisesti tutkimuksessa nousseisiin kehityskohtiin ja viemme haastaviakin asioita eteenpäin yhteistyössä esihenkilöiden kanssa. Vuosittain henkilöstömme nostaa tärkeiksi, sitoutumista kasvattaviksi asioiksi kulttuurissamme mm. joustavuuden, vakavaraisuuden, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden sekä yhteishengen.

Vuonna 2023 saavutimme kaikkien aikaan parhaan tuloksemme eli 80 % ja olemme virallisesti tänä vuonna Great Place To Work -sertifioitu™ yritys.  Saavuttamamme tulos on myös yleisellä mittarilla suomalaisten teollisten yritysten joukossa korkea saavutus!

Työntekijätutkimuksen Trust Index vuosittain

77 %

vuonna 2021

77 %

vuonna 2022

80 %

vuonna 2023