Visio, missio ja arvot

Me Tiivillä kehitämme, valmistamme ja myymme ikkunoita ja ovia sekä näihin liittyviä palveluita ja tarvikkeita kuluttajille, taloyhtiöille, rakennusyrityksille ja talotehtaille.

Visio ja missio

Visio ja missio ohjaavat kaikkea tekemistämme, jotta saavutamme liiketoimintamme tavoitteet ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme laadukkaita tuotteita ja erinomaista palvelua.

Visiomme

Johdamme ja kehitämme toimialan vahvimpia yrityksiä, jotta voimme mukavuutta, sisäilman laatua ja turvallisuutta parantamalla tarjota parempaa asumismukavuutta, inspiroida työntekijöitämme ja tuottaa arvoa osakkeenomistajillemme.

Missiomme

Parempaa asumista.

Tiivi on jo vuosia tehnyt asioita kirkkaasti ensimmäisenä mitä tulee parhaisiin ikkunoihin, niiden muotoiluun ja helpoimpiin tapoihin hankkia ja asentaa ikkunat sekä nauttia niiden tuomasta asumismukavuudesta.

Arvomme

Arvot määrittelevät miten työskentelemme yhdessä kollegojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Arvomme näkyvät selvästi johtamiskulttuurissamme ja halussamme luoda yhdessä merkityksellinen ja innostunut työympäristö.

Asiakas on tärkein

Tavoitteenamme on ymmärtää kuluttajien odotukset ja tarpeet ja toimia niiden mukaan. Jotta täytämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme odotukset, meidän on pantava itsemme likoon sekä oltava rehellisiä ja kunnioittavia toisiamme kohtaan.

“Haluamme, että jokaisella Tiivin organisaatiossa on riittävästi näkemystä ja kykyä asettua loppukäyttäjän asemaan.”

Rohkeus kehittää

Pyrimme kaikessa toiminnassamme olemaan proaktiivisia ja innovatiivisia edelläkävijöitä. Kannustamme innovatiiviseen ajatteluun, jotta saavutamme tavoitteemme ja löydämme aina parhaat ratkaisut.


”Olemme valmiita tekemään muutoksia ajoissa ja tavalla, joka toteuttaa yrityksen strategiaa ja saavuttaa sen tavoitteet.”

Osaavat työntekijät

Haluamme vahvistaa henkilöstön sitoutumista ja innostuneisuutta tarjoamalla mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Kannustamme jokaista tiiviläistä tiedon jakamiseen ja yhteistoimintaan tiimeissä. Näin toimien luomme motivaatiota ja luottamusta.

”Rehellinen ja avoin palaute on oikea tapa toimia myös käsiteltäessä hankalia asioita.”