CE suoritustasoilmoitus

Nro. 15052017 Tiivi-ikkunat ver. 8

1.Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 
Kristalli-ikkuna, Uniikki-ikkuna, Optimi, Kippi, Maisema, Kiinteä, 
Kristalli-ulko-ovi, Uniikki ulko-ovi, Parveke, Parveke Kuulto, Kippiovi ja Varasto-ovi

2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin-, liike- ja muiden rakennusten ikkunat ja sisäänkäyntiovet lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä

3. Valmistaja:

Inwido Finland Oy/Tiivi
Osoite: Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.tiivi.fi

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3

6a. Yhdenmukaistetun standardi: EN 14351-1:2006+A2:2016 

Ilmoitetut laitokset Nro. CPR/0809 ja CPR/0402

7. Ilmoitetut suoritustasot* 

*Ilmoitetut suoritusarvot ovat aina kyseisen tuoteperheen minimiarvo. Toimitettujen ikkunoiden ilmoitetut U –arvot esitetään CE-merkinnässä.
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jyväskylässä 12.5.2017