5 vinkkiä taloyhtiön ikkunaremontin kilpailutukseen

Ikkuna- ja oviremontti on merkittävä investointi, jonka jokainen taloyhtiö tekee vain kerran tai kahdesti talon elinkaaren aikana. Onnistunut remontti lähteekin onnistuneesta kilpailutuksesta.

Hyödynnä vinkit ja onnistu ikkunaremontin kilpailutuksessa

Onnistunut kilpailutus takaa, että ikkunaremontin lopputulos on toivotun kaltainen, remontti toteutuu sujuvasti asukkaiden arki huomioiden ja aikataulut ja budjetti pitävät. Kaikkien oleellisten asioiden huomioiminen jo kilpailutusvaihdessa vaikuttaa merkittävästi onnistuneen ikkunaremontin toteuttamiseen taloyhtiöissä.

Listasimme tuhansien ikkunaremonttien kokemuksella ne asiat, jotka taloyhtiön ikkunaremontissa on aina syytä ottaa huomioon jo kilpailutusvaiheessa.

Kaipaatko asiantuntijamme apua?

Kilpailutuksen 5 vinkkiä pähkinänkuoressa

Asiantunteva ennakkosuunnittelu auttaa selvittämään remontin toteuttamiseen ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Lue vinkki
right-arrow
Nykyaikaiset ikkunat tarjoavat runsaasti räätälöinnin mahdollisuuksia niin teknisten ominaisuuksien kuin ulkonäön osalta. Lue vinkki
right-arrow
Lämmöneristyksen lisäksi ikkunat ovat merkittävässä roolissa taloyhtiön ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta puhuttaessa. Lue vinkki
right-arrow
Paraskaan ikkuna ei huonosti asennettuna toimi kuten pitäisi. Asennus on myös asukkaille näkyvin osa remonttia. Lue vinkki
right-arrow
Rakennusala on valitettavan tunnettu siitä, että kaikki eivät kanna vastuutaan mahdollisissa reklamaatiotilanteissa. Lue vinkki

1. Ota jo alkukartoitukseen ammattitaitoinen suunnittelija isännöitsijän avuksi

Taloyhtiössä ikkunaremontti on suuruusluokaltaan niin merkittävä toimenpide, että sen onnistuminen kannattaa varmistaa huolellisella ja ammattitaitoisella alkukartoituksella. Käytännössä alkukartoitus tarkoittaa ikkunaremontin ennakkosuunnittelua, jonka aikana selvitetään remontin toteuttamiseen ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloyhtiön erityisvaatimukset, julkisivun muutokset, asukkaiden asuntokohtaisen toiveet ja mahdollisten toimenpidelupien tarpeet. 

Valitettavan usein alkukartoitus kuitenkin sivuutetaan tai korvataan sillä, että taloyhtiö valtuuttaa isännöitsijän vain kartoittamaan potentiaaliset remontin toteuttajat. On kuitenkin suositeltavaa, että alkukartoitukseen otetaan isännöitsijän avuksi pätevöitynyt korjausrakentamisen suunnittelun ammattilainen, joka toimii projektin teknisenä asiantuntijana.

Suunnittelija auttaa hahmottamaan kaikki ikkunaremontissa huomioitavat seikat sekä laatimaan tarjouspyynnön, jolla ikkunaremontti kilpailutetaan. Kattava alkukartoitus minimoi yllätykset remontin myöhemmissä vaiheissa ja helpottaa ikkunaremontin kilpailuttamista ja tarjousten vertailua. 

Kokenut suunnittelija ottaa lisäksi taloyhtiön asukkaiden ikkunoihin liittyvät tarpeet huomioon ja osaa avata tarkemmin modernien ikkunoiden tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä tule ensi alkuun mieleen ikkunaremonttia miettiessä.


2. Valitse ominaisuuksiltaan ja tyyliltään taloyhtiön tarpeita vastaavat ikkunat

Nykyaikaiset ikkunat tarjoavat runsaasti räätälöinnin mahdollisuuksia niin teknisten ominaisuuksien kuin ulkonäön osalta. Koska ikkunaremontti tehdään niin äärimmäisen harvoin ja uudet ikkunat vaikuttavat asukkaiden elämään vuosikymmeniä, on ikkunoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin syytä kiinnittää huomiota jo ennen ikkunaremontin kilpailuttamista.

Lämmöneristys on kiistatta yksi ikkunoiden tärkeimmistä tehtävistä ja uusi ikkuna onkin aina vanhaa parempi tässä suhteessa. Uudenkin ikkunan lämmöneristykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa lasivalinnoilla. Esimerkiksi erityiset energialasit parantavat taloyhtiön energiatehokkuutta minimoiden lämpöhukkaa ja estävät vedon tunnetta. Toisaalta erittäin hyvin eristävissä ikkunoissa on  suurempi mahdollisuus ulkolasin ajoittaiselle huurtumiselle. Ongelmalta vältytään valitsemalla tällaisiin ikkunoihin ulkolasiksi huurtumaton lasi.

Nykyaikaiset energiatehokkaat ikkunat voivat tuoda huurtumisen lisäksi tullessaan myös toisen ja hieman vakavamman ongelman. Uudet ikkunat nimittäin estävät matkapuhelinverkkojen pääsyä sisätiloihin tehokkaammin kuin vanhat ikkunat. Tämä näkyy pätkivinä puheluina ja huonosti toimivina mobiilinettiyhteyksinä. 5G-verkon yleistyessä on entistä tärkeämpää, että ikkunat eivät estä signaalin pääsyä sisätiloihin. Tämän ongelman voi välttää valitsemalla ikkunoihin antennilla varustetun lasin.

Myös Suomen oloissa aurinko voi kesällä lämmittää asunnon liiankin kuumaksi. Uusiin ikkunoihin voi tarpeen mukaan valita auringonsuojalasin, joka suojaa asuntoa ylilämmöltä ja parantaa UV-suojausta. Auringonsuojalaseja suositellaan etenkin etelä- ja länsisivun ikkunoihin, joihon aurinko porottaa eniten päivän aikana.

Ikkunan tulee olla helppokäyttöinen. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää suuriin ikkunoihin, joiden pesun helpottamiseksi saranoiden tulisi kestää myös ikkunan auki pitäminen. Vahva rakenne ja laadukkaat saranat tekevät ikkunasta myös turvallisen käyttää.

Ikkunoiden käyttöön ja asumismukavuuteen liittyvien teknisten ominaisuuksien lisäksi yhä useammassa taloyhtiössä myös ikkunoiden ulkonäöllä on vaikutusta valintaan. Jo tarjouspyyntöä laadittaessa onkin hyvä selvittää millaisia tarpeita ja toiveita ikkunoiden sisä- ja ulkopuolen värityksiin sekä puitteiden ja painikkeiden tyyliin ynnä muihin yksityiskohtiin liittyy.

Osassa taloyhtiöistä osakkailla on mahdollisuus valita kotiinsa heitä miellyttävä yksilöllinen väritys ikkunoiden sisäpuitteisiin ja tällaiset asiat on luonnollisesti hyvä mainita myös jo tarjouspyynnössä.


3. Ota huomioon ikkunoiden vaikutus sisäilman laatuun

Lämmöneristyksen lisäksi ikkunat ovat merkittävässä roolissa taloyhtiön ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta puhuttaessa, sillä uudet ikkunat ovat aina tiiviimmät kuin vanhat. Varsinaisen uuden ikkunan lisäksi lopputuloksesta tekee ilmatiiviin se, että ikkunaremontin yhteydessä eristetään myös karmin ja seinänväliset asennusvälit. Käytännössä taloyhtiöiden onkin ikkunaremontin yhteydessä varmistuttava aina myös ilmanvaihdon toimivuudesta ja etenkin tuloilman riittävästä määrästä. 

Huono sisäilma näkyy tunkkaisuutena, vedon tunteena ja hajuongelmina. Yksi helppo keino estää ilmanvaihdon ongelmat ikkunaremontin yhteydessä on valita uudet ikkunat, joihin on jo tehtaalla asennettu raitisilmaventtiilit. Kun jo ikkunaremontin yhteydessä ikkunoihiin valitaan oikeanlaisia ja oikea määrä venttiilejä, varmistetaan että raikasta tuloilmaa saadaan riittävä määrä. Vedon tunteen välttämiseksi venttiilejä on hyvä olla jopa liikaa, sillä näin venttiilien tuloilman määrä jakautuu tasaisemmin useammalle venttiilille.

Ikkunassa olevien venttiilien tulee olla myös helppoja käyttää. Venttiilien suodattimia suositellaan vaihdettavan 1–2 kertaa vuodessa, joten suodattimen vaihdon tulee onnistua siten, että sen pystyy tekemään helposti ilman työkaluja. Taloyhtiön kannattaa myös sopia vastuunjakotaulukossa, onko suodatinten vaihtaminen  taloyhtiön vai osakkaan vastuulla.


4. Älä aliarvioi asennuksen osuutta

Sujuva ja ammattimaisesti toteutettu ikkunaremontti häiritsee taloyhtiön arkea mahdollisimman vähän. Toisaalta ikkunaremontissa uusien ikkunoiden paikoilleen asentaminen on asukkaille se näkyvin osa projektista. Asennuksen laadukas toteutus vaikuttaa myös merkittävästi ikkunaremontin onnistumiseen. Paraskaan ikkuna ei huonosti asennettuna toimi kuten pitäisi.

Ennen ikkunaremontin toteuttajan valintaa onkin syytä kiinnittää varsinaisten tuotteiden lisäksi yrityksen tarjoamaan asennuspalveluun ja ylipäätään koko ikkunaremontin läpiviemiseen liittyviin toimintatapoihin. 

Tiedotus on taloyhtiön asukkaiden kannalta yksi tärkeimmistä ikkunaremontin osa-alueista. Hyvin toteutetussa ikkunaremontissa taloyhtiön hallituksen jäsenet ja asukkaat ovat hyvin ajan tasalla ikkunaremontin ja etenkin omaa asuntoa koskevan asennuksen etenemisestä. Hyvä käytäntö on, että asennusryhmä tiedottaa asukasta 1–3 päivää ennen asunnossa tapahtuvan ikkuna-asennuksen alkua. Mahdollisuuksien mukaan tieto saatetaan asukkaille jo tätäkin aiemmin.

Siistit ja turvalliset työtavat takaavan laadukkaan lopputuloksen. Asentajien tehdessä työnsä hyvin ja siistiessä jälkensä, ovat taloyhtiön asukkaat tyytyväisempiä. On hyvä myös tärkeää huomioida, että taloyhtiötä koskee ikkunaremontissa tilaajavastuu eli työtapaturman sattuessa taloyhtiöllä on vastuu tapahtuneesta. On siis suositeltavaa varmistaa, että suojaus, kuten kypärän ja turvakenkien käyttö on kunnossa ja työtavat ovat turvalliset.

Ammattitaitoisimmallakin asennuksella on syytä olla takuu, eikä itse ikkunatuotteen takuu ole sama kuin asennustyön takuu. Kattava asennustyön takuu on sekä tae laadusta että merkki siitä, että ikkunaremontin toteuttaja on valmis kantamaan vastuunsa, mikäli jokin asennuksessa sattuisi syystä tai toisesta menemään pieleen. Taloyhtiön on syytä varmistaa, että remontin toteuttaja myöntää takuun myös tehdylle asennustyölle ja vastaa kokonaisuudessaan ikkunatuotteesta ja -asennuksesta.


5. Valitse luotettava ikkunaremontin toteuttaja

Rakennusala on valitettavan tunnettu yrityksistä, joiden toiminta ei ole kannattavaa ja jotka eivät kanna vastuutaan mahdollisissa reklamaatiotilanteissa. Ikkunaremontin kohdalla remontin toteuttaja on vastuussa tuotteista vähintään 2 vuotta projektin toteutuksesta. Taloyhtiön on kuitenkin syytä ottaa selville tarkemmin jo kilpailutusvaiheessa mitä eri yritysten takuut kattavat ja mitä eivät.

Samoin on syytä varmistaa, että urakoitsija ottaa kokonaisvastuun tuotteista ja asennuksesta, jotta mahdollisen ongelmatilanteen tullessa keskustelua käydään vain yhden osapuolen kanssa. Lisäksi ikkunaremontin toteuttajan taloustiedot ja vakuutukset on syytä käydä läpi ennen sopimuksen tekemistä.

Kun remonttiyritys on todettu yllä mainittujen seikkojen osalta kelvolliseksi, on vielä syytä selvittää ovatko yrityksen asiakkaat tyytyväisiä toteutettuihin ikkunaremontteihin. Usein on hyvä ottaa myös yhteyttä aiempien projektien asiakkaisiin, esimerkiksi taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan tai isännöitsijään.

Viimeisenä silauksena ennen lopullista valintaa voi taloyhtiö pyytää yritykseltä vielä yleisten referenssien lisäksi tulevasta projektista vastaavan henkilön referenssit sekä työkokemuksen vastaavista kohteista.

Tiivi on paras vaihtoehto kaikenkokoisille taloyhtiöille

Tiivin ikkunaremontti sujuu turvallisesti, siististi ja sovitussa aikataulussa talon elämä huomioiden. Olemme parantaneet satojentuhansien suomalaisten asumismukavuutta remontoimalla taloyhtiöitä miljoonilla ympäristöystävällisillä ja Suomen olosuhteisiin valmistetuilla ikkunoilla ja ovilla.

Muista myös nämä taloyhtiön ikkunaremontissa

Taloyhtiö voi valtuuttaa isännöitsijän kartoittamaan toteuttajat ja/tai palkata suunnittelijan suunnittelemaan, kilpailuttamaan ja valvomaan remontin toteutus. Ohessa on vielä muutamia huomioitavia seikkoja remontin eri vaiheissa.

PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma

Mikäli vasta taloyhtiössä vasta harkitaan ikkunaremontin mahdollisuutta, sen on hyvä olla taloyhtiön pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmassa. Tällöin asiasta on helpompi kommunikoida yhtiökokouksessa.

Rahoitus- ja budjettitarjous

Usein ikkunaremonttipäätöstä varten on hyvä olla budjettihinta. Budjettihinta päätöstä ja rahoituksen hakua varten on mahdollista saada luotettavalta ikkunaremontin toteuttajalta.

Remonttipäätös yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen on tehtävä päätös taloyhtiön tulevasta ikkuna- ja oviremontista, jotta projektin suunnittelu ja kilpailuttaminen voidaan aloittaa.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Suunnitteluvaiheessa on hyvä selvittää, edellyttääkö ikkunaremontti luvan kaupungin rakennusvalvonnalta. Käytäntö vaihtelee kaupungin, asuinalueen ja kohteen mukaan.

Tarpeita vastaava kokonaisuus

Ikkunaremontti on suuri kokonaisuus ja ikkunat valitaan vain kerran. Taloyhtiössä ikkunat ovat sen verran suuri investointi, että myös pienempiin remontin ja tuotteiden yksityiskohtiin on syytä paneutua huolella.

Suojeltujen kohteiden remontointi

Vanhoissa suojelluissa taloyhtiössä ikkunaremontti edellyttää normaalia tarkempaa lupaprosessia ja suunnittelua. Suojelu voi vaikuttaa mm. ikkunoiden materiaaliin ja rakenteisiin.

Hyödynnä Tiivin asiantuntija-uutiskirje!

Isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallituksille ja suunnittelu-alan ammattilaisille suunnattu tietopaketti on vaivaton tapa pitää oma ikkunoihin ja oviin liittyvät tietämys ajan tasalla.

  • Ajankohtaisia artikkeleita
  • Innovaatioiden ja uusien ominaisuuksien esittelyjä
  • Ikkunaremonttien haasteita ja ratkaisuja
  • Asiantuntijoiden haastatteluita

Alkukartoitus

Asiantunteva ennakkosuunnittelu auttaa selvittämään remontin toteuttamiseen ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Ikkunatyyppi

Nykyaikaiset ikkunat tarjoavat runsaasti räätälöinnin mahdollisuuksia niin teknisten ominaisuuksien kuin ulkonäön osalta.

Ilmanvaihto

Lämmöneristyksen lisäksi ikkunat ovat merkittävässä roolissa taloyhtiön ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta puhuttaessa.

Asennus

Paraskaan ikkuna ei huonosti asennettuna toimi kuten pitäisi. Asennus on myös asukkaille näkyvin osa remonttia.

Luotettavuus

Rakennusala on valitettavan tunnettu yrityksistä, joiden toiminta ei ole kannattavaa ja jotka eivät kanna vastuutaan mahdollisissa reklamaatiotilanteissa.