MinunVALO on Terve talo -kohde

Terveessä talossa on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Lisäksi rakennuksen rakenteet ja talotekniset ratkaisut ovat toimivia ja kestäviä. Tärkeää on myös, että käyttäjille on annettu riittävä opastus rakennuksen oikeaan käyttöön ja ylläpitoon.

Tiivin suurilla maisemaikkunoilla, liukuovilla ja kippi-ikkunoilla varusteltu MinunVALO -loftille Mikkelin asuntomessuilla on haettu Terve talo -sertifikaatti. Terve talo -sertifikaatti on  VTT Expert Services Oy:n tietyillä kriteereillä myöntämä todistus talon hyvästä sisäilmasta.

Sertifikaatti koskee rakennuksen suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa ja laadunvalvontaa.

Oleellinen osa terveellistä sisäilmastoa on ilmanvaihto. Paitsi rakenteellisia ratkaisuja, tuotepäällikkö Helena Järnström VTT:stä painottaa, että käyttäjille täytyy antaa riittävä opastus talotekniikan käyttöön.

“Jos rakennuksessa on paljon ikkunapintaa, kuten nykyään usein toivotaan, asukkaalle voi tulla vedontunne. Ilmanvaihdon vähentäminen pienentää sitä, mutta jos säätöä tehdään liikaa, voi tulla kosteus- ja epäpuhtausongelmia. Siksi käyttökoulutus on todella tärkeää.”

Messu- ja pilottikohde on syntynyt yhteistyössä talotoimittaja MinunLOFTin ja VTT:n kesken. Yksi tärkeä näkökohta rakentamisessa ovat vähäpäästöiset materiaalit, joista ei aiheudu hajuja, mikrobipäästöjä eikä ongelmia asukkaille. VTT on ollut mukana hankkeessa laadun varmistajana ja seuraa toteutusta edelleen messujen ajan.

Sisäilmastotavoitteita asetetaan muun muassa lämpöolosuhteille, ilman laadulle, ääniolosuhteille, valaistukselle, rakennusmateriaalien päästöille, ilmanpitävyydelle, ilmanvaihdolle ja epäpuhtauksien kulkeutumiselle.

Terve talo -sertifikaatin saaminen edellyttää jatkuvaa laadunvalvontaa. Lisäksi tarvitaan menettelytavat valmiin tuotteen vaatimuksenmukaisuuden arviointiin ja reklamaatioiden käsittelyyn.


Oleellinen osa terveellistä sisäilmastoa on ilmanvaihto. Paitsi rakenteellisia ratkaisuja, tuotepäällikkö Helena Järnström VTT:stä painottaa, että käyttäjille täytyy antaa riittävä opastus talotekniikan käyttöön.

“Jos rakennuksessa on paljon ikkunapintaa, kuten nykyään usein toivotaan, asukkaalle voi tulla vedontunne. Ilmanvaihdon vähentäminen pienentää sitä, mutta jos säätöä tehdään liikaa, voi tulla kosteus- ja epäpuhtausongelmia. Siksi käyttökoulutus on todella tärkeää.”

Messu- ja pilottikohde on syntynyt yhteistyössä talotoimittaja MinunLOFTin ja VTT:n kesken. Yksi tärkeä näkökohta rakentamisessa ovat vähäpäästöiset materiaalit, joista ei aiheudu hajuja, mikrobipäästöjä eikä ongelmia asukkaille. VTT on ollut mukana hankkeessa laadun varmistajana ja seuraa toteutusta edelleen messujen ajan.

Sisäilmastotavoitteita asetetaan muun muassa lämpöolosuhteille, ilman laadulle, ääniolosuhteille, valaistukselle, rakennusmateriaalien päästöille, ilmanpitävyydelle, ilmanvaihdolle ja epäpuhtauksien kulkeutumiselle.

Terve talo -sertifikaatin saaminen edellyttää jatkuvaa laadunvalvontaa. Lisäksi tarvitaan menettelytavat valmiin tuotteen vaatimuksenmukaisuuden arviointiin ja reklamaatioiden käsittelyyn.