Ikkunan mitat

Ikkunan mitat ovat tärkeässä roolissa niin ikkunaremontissa kuin uutta kotia rakennettaessa. Koska suurin osa ikkunoista tehdään tilauksesta, ei valmistajilla yleensä ole käytössä tiettyjä ikkunan vakiomittoja.

Vakio ikkunan mittoja ei enää nykypäivänä oikeastaan ole

Vanhoja ikkunoita uusittaessa uudet ikkunat tehdään yleensä mitattuun oikeaan kokoon, jossa huomioidaan myös asennus- ja tilkevara. Tiivi ja muut ikkunavalmistajat eivät enää juurikaan tee ikkunoita varastoon, vaan sekä uudisrakennusten että remonttikohteiden uudet ikkunat mitoitetaan täsmällisesti kohteen mukaan. 

Tällöin tilauksessa ikkunan leveys ja korkeus määritellään täsmällisesti esim. 1730 x 1750 mm.

Ikkunan mitat on syytä ottaa huolella

Vanhat ikkunat on mitattava tarkkaan ennen uusien tilaamista. Usein on syytä irrottaa vuorilautoja, jotta rakenteiden kunto voidaan tarkistaa ja aukosta saadaan riittävän tarkka mitta.  Uudet ikkunat mitoitetaan hieman vanhaa ikkunaa pienemmäksi. Uusi aukkomitta on tyypillisesti 30–50 milliä vanhaa ikkuna-aukkoa pienempi.

Ikkunaremonttikohteissa maksuton Tiivi Suunnitteluapu sisältää tapaamisen, jonka aikana oman alueesi kokenut Tiivi-asiantuntija tutustuu huolellisesti kohteeseen. Remonttikohteissa palveluun kuuluu aina myös asiantuntijan suorittama kuntoarvio nykyisille ikkunoille ja oville. Tapaamisen yhteydessä suoritamme myös ovien ja ikkunoiden mittaukset, jolloin olemme luonnollisesti vastuussa mittojen oikeellisuudesta.

Ikkunan muut mitat

Vesipellin mitat ja kallistus

Mitattaessa on huomioitava myös  vesipellin kallistukset. Kallistuskulman on oltava vähintään 1:3 eli esimerkiksi 15 cm syvässä ikkunapellissä laskua on tällöin viisi senttiä. 

Välys, tilkevara, eristevara

Ikkunan tiiveyteen vaikuttaa tilkevara eli eristevara. Jos rakentaessa jätetään liian pieni vara, ei tiivisteainetta saada tarpeeksi ikkunan ja karmin väliin.

Ikkunan valoaukon koko

Valoaukon koko riippuu ikkunatyypistä ja tarkka mitta myös valmistajasta. Esimerkiksi Tiivin kiinteässä ikkunassa karmin paksuus on noin 50 mm, eli ikkunan valoaukon koko on noin 100 mm karmin ulkomittaa pienempi. Tiivin avattavassa ikkunassa taas karmin ja puitteen paksuus on noin 80 mm, joten valoaukko on noin 160 mm karmin ulkomittaa pienempi.

Ikkunoiden ja ovien moduulimitat

Ikkunan mitat voidaan ilmoittaa joko täsmällisinä karmin ulkomittoina tai moduulijärjestelmään perustuvina liittymismittoina. Ikkunan liittymismitta sisältää ikkunan ja sen asennuksen tarvitseman tilan.

Ikkunoita tilattaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, puhutaanko todellisista karmin ulkomitoista vai moduulimittoihin perustuvista liittymismitoista. 

Moduulimitat perustuvat kantamoduuliin M = 100 mm. Ikkunan tai oven liittymämitta on 10 mm pienempi kuin moduulimitta, jolloin esimerkiksi 30M x 21M -kokoisen ikkunan leveys on 2990 mm ja korkeus 2090 mm.

Moduulimitoituksen perusmoduulia eli kantamoduulia kuvataan kirjaimella M. Sen suuruus on 100 mm. Rakennusosia mitoitettaessa käytetään perusmittaa 1M tai sen kerrannaisia 3M, 6M, 9M ja 12M. Esimerkiksi oven yleinen leveys 9M ja korkeus 21M. Tällöin oven kooksi voidaan ilmoittaa yksinkertaisesti 9×21.

Ikkunateollisuudessa on käytetty pystysuuntaisessa mitoituksessa poikkeavaa 2M-kerrannaismitoitusta (6M, 12M, 14M, 16M). 

Piirustuksissa moduulimittaa tarkoitettaessa voidaan merkitä tarkan mitan sijaan kantamoduulin kerroin (8400 = 84M).

Korjausrakentaminen ja modulimitat

Nykyisin suurin osa ikkunoista valmistetaan mittatilaustyönä ikkuna-aukkoon sopivaksi, joten moduulimitoitusta ei yleensä käytetä korjausrakentamisessa.

Korjausrakentamisessa modulimittaisten ikkunoiden käyttö johtaa usein aukonmuutostyöhön. Vanhoja ikkunoita uusittaessa uudet ikkunat tehdään yleensä mitattuun oikeaan kokoon, jossa huomioidaan myös asennus- ja tilkevara. Usein ikkunamyyjä ottaa tarvittavat mitat ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa ikkuna- tai ovitilauksen.

Ikkunat mittatilaustyönä Tiiviltä

Ikkunan mitat on mahdollista ottaa myös Tiivin asiantuntijan avustuksella!

Uudet ikkunat vaikuttavat kotiin ja elämään vuosikymmeniä. Niinpä omaan kotiin kannattaa valita paitsi laadukkaat myös ominaisuuksiltaan sellaiset ikkunat, jotka lisäävät asumismukavuutta ja turvallisuutta.

Tiivin Suunnitteluapu tarjoaa asiantuntijan neuvoja myös ikkunoiden mitoitukseen ja valintaan.