Valmistautuminen

Huolellinen valmistautuminen takaa ikkuna- ja oviremontin sujuvuuden. Vaikka pyrimme tekemään remontin sinulle mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi, kokosimme alle valmistautumisohjeet. Ohjeiden avulla pystyt osaltasi valmistautumaan asiantuntijamyyjämme kanssa käytävään ikkunoiden ja ovien kuntokartoitukseen, remontin suunnitteluun, tuotteiden vastaanottamiseen ja asennukseen.

Mikäli tarvitsemaasi tietoa ei löydy ohjeista tai joku jäi askarruttamaan mieltäsi, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Tutustu ohjeisiin klikkaamalla vaihetta.

Ohjeet Suunnitteluapuun valmistautumiselle

Tiivi-asiantuntijan tapaamisen kesto kanssanne riippuu tarpeistanne ja ikkuna- tai oviremontin laajuudesta. Suunnitteluavun kesto on pääsääntöisesti noin pari tuntia ja sisältää kaiken oleellisen nykyisten ikkunoiden ja ovien kuntoarviosta, lisävarusteiden ja painikkeiden valintaan. Kesto määräytyy kuitenkin aina yksilöllisten tarpeidenne mukaan.

Mitä Suunnitteluavun tapaamisessa tapahtuu?

1. Tapaamisen kulku: aikataulu, sisältö, vaiheet
Tapaamisen aluksi Tiivi-asiantuntija käy yhdessä kanssanne läpi koko Suunnitteluavun kulun, jotta tapaaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Kuntokartoitus
Nykyisten ikkunoidenne ja ovien kunto tarkastetaan Tiivi-asiantuntijan toimesta. Kuntokartoituksessa käydään huolellisesti läpi ikkunoiden ja ovien toimivuus, pintojen kunto, sekä tiiveys ja lämmöneristävyys.

3. Tyylin, remontin toteutuksen ja lisävarusteiden suunnittelu
Tiivi-asiantuntija esittelee teille eri tuoteratkaisuilla toteutettavissa olevat mahdollisuudet, sekä uusimmat innovaatiot, joiden avulla voidaan nostaa asumismukavuus ja arjen sujuvuus uudelle tasolle. Asiantuntija keskustelee kanssanne arjen tarpeistanne sekä unelmistanne, jotta nämä voidaan ottaa huomioon suunnitelmassa.

4. Ikkuna- ja oviaukkojen mittaus
Vaihdettavat ikkuna- ja oviaukot mitataan suunnitelman tekemiseksi.

5. Yhteenveto ja jatkosta sopiminen
Tiivi-asiantuntija käy kanssanne läpi yhteenvedon Suunnitteluavun aikana keskustelluista asioista ja kertoo myös sertifioidun asennuksen sisällön. Suunnitelma voidaan käydä kanssanne läpi heti paikan päällä ja saatte halutessanne ehdotuksen ikkunoiden ja ovien vaihtamisesta. Asiantuntija esittelee myös kaikki saatavilla olevat maksuvaihtoehdot.

Tapaamisen jälkeen saatte tekstiviestin, joka koskee asiakastyytyväisyyttä ja johon voitte arvioida kokemuksenne Suunnitteluavusta numeroasteikolla.


Toimitukseen valmistautuminen

Saatte tehtaaltamme tekstiviestitse ilmoituksen, kun tuotteet ovat valmistuneet ja lähteneet toimitukseen. Tekstiviestissä on linkki lähetyksen seurantaan, josta toimituksen etenemistä voi seurata.

1. Toimitusajankohdan sopiminen
Kuljetusyhtiö ilmoittaa toimitusta edeltävänä päivänä tarkemmasta toimitusajankohdasta teille ja tuotteet toimitetaan sovitusti. Kuljettaja soittaa lisäksi toimituspäivänä 1-2 tuntia ennen toimitusta. Kuljetusyhtiön yhteydenotot voivat tulla tuntemattomasta numerosta, joten varauduttehan vastaamaan myös tällaisiin yhteydenottoihin lähellä toimitusajankohtaa.

2. Purkupaikan osoittaminen
Mikäli olette paikalla toimituksen saapuessa voitte osoittaa kuljettajalle haluamanne purkupaikan tuotelavalle. Mikäli ette ole paikan päällä, kun toimitus tehdään, voitte halutessanne merkitä sijoituspaikan esim. nauhalla, spraymaalilla tai muulla parhaaksi katsomallanne keinolla, johon toivotte kuljettajan laskevan kuorman. Toimitettavien tuotteiden määrästä riippuen purkupaikan on hyvä olla kooltaan 5 – 10 m2.

3. Toimituksen suojaaminen
Tuotteet suojataan tehtaalla huolellisesti myös haastavien sääolosuhteiden varalle. Ainoastaan listapaketti tulee nostaa sisätiloihin asennusta odottamaan. Listapaketit ovat merkitty keltaisella lapulla.

4. Toimituksen tarkastaminen
Tehtaalla sijoitetaan ainakin yhteen toimituslavaan toimituksen tarkastamisohjeet. Mikäli toimituksen saapuessa pakkauksessa on näkyvillä selkeitä vahingoittumisen merkkejä tulee vahingonlaatu kuvata rahtikirjaan. Mikäli toimituksessa on vaurio, joka ei näy päälle päin eli ns. piilovaurio on virheestä ilmoitettava Tiivin kuljetukseen puh. 040 835 6439, tiivi.kuljetus@tiivi.fi viipymättä, vähintään 7 vrk kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Asentajamme myös tarkastavat pakkaukset ennen asennustyön aloittamista.

Lähetämme toimituksen jälkeen tekstiviestitse toimituksen sujumista koskevan viestin, johon voitte arvioida kokemuksenne numeroasteikolla


Asennukseen valmistautuminen

Asennus suoritetaan ennalta yhdessä Tiivi-asiantuntijan kanssa sovittuna ajankohtana. Asennuksen mahdollisimman sujuva suorittaminen vaatii hieman esivalmisteluja kohteessa. Asennuksessa olisi parasta olla paikan päällä asennuksen alkaessa ja loppuessa oven avaamiseksi ja tyytyväisyytenne varmistamiseksi.

1. Esteetön kulku
Ikkuna- ja oviaukkojen sisä- ja ulkopuolelle tulisi varmistaa esteetön kulku. Talvisissa sääolosuhteissa myös pihan auraaminen ja kulkuväylien mahdollinen hiekoittaminen nopeuttavat töiden aloittamista ja sitä kautta siis valmistumista.

2. Riittävä tila ja suojaaminen
Asentajamme ovat raudanlujia ammattilaisia, jotka hoitavat asennuksen teille vaivattomasti ja siististi. Pyydämme teitä siirtämään huonekalut, sekä poistamaan verhot ja seinillä olevat taulut asennuksen ajaksi. Vapaa tila asennusaukon ympärillä tulisi olla vähintään metri ja kulkuväylä pois selvästi merkittynä. Suosittelemme lisäksi asennusaukkojen läheisyydessä olevien kalusteiden ja laitteiden, sekä muiden pölylle herkkien esineiden suojaamista asennuksen ajaksi. Asentajamme suojaavat työskentelyalueet ja kulkuväylät suojamatoilla, joten näistä teidän ei tarvitse huolehtia.

3. Meteliltä suojautuminen
Tietyt asennusvaiheet aiheuttavat aina jonkin verran meteliä tietyissä työvaiheissa. Suosittelemmekin kotieläinten siirtämistä toisaalle asennustöiden ajaksi, etteivät lemmikkieläimille aiheudu häiriötä tai vahinkoa melun vuoksi.


Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakkailtamme saamamme palaute on meille ensiarvoisen tärkeää ja tämän vuoksi haluammekin mitata asiakaskokemusta mahdollisimman tarkasti, useammassa eri vaiheessa. Saamamme palautteen pohjalta pystymme kehittämään toimintaamme entistäkin asiakaslähtöisemmäksi ja ottamaan huomioon erityispiirteet, joita asiakkaamme arvostavat ikkuna- ja oviremontin eri vaiheissa. Lähetämme teille tekstiviestitse asiakaskokemustanne mittaavia tekstiviestejä asiakaspolun eri vaiheissa ja olemme hyvin kiitollisia vastauksistanne näihin.


Preparation instructions (in English):

You will get the text messages at the different phases of order and delivery processes. Unfortunately all the text messages we send are in Finnish. You can find the short instructions below how to prepare for different phases.


Preparing for a Suunnitteluapu design assistance session

The duration of your appointment with a Tiivi specialist will depend on your needs and the scope of your window or door renovation. As a rule, the duration of the design assistance session is a couple of hours and includes everything relevant from the condition assessment of the existing windows and doors to the selection of accessories and handles. However, the duration of the session will always reflect your individual needs.

What happens in a design assistance session?

1. Course of the meeting: schedule, contents, stages

At the beginning of the meeting, you and the Tiivi specialist will go over the entire course of the design assistance session so that you can get the full benefit from the meeting.

2. Condition survey

The condition of your current windows and doors will be assessed by the Tiivi specialist. In the condition survey, the functionality of the doors and windows and the condition of their surfaces, their tightness and the capacity of their thermal insulation will be inspected.

3. Designing the style, renovation and accessories

The Tiivi specialist will present to you the different options that can be achieved with different product solutions, as well as the latest innovations that can bring your living comfort and smooth daily life to the next level. The specialist will discuss with you the needs and dreams that you have in relation to your daily life so that they can be taken into account in the design.

4. Measuring the window openings and doorways

Designing the new windows and doors requires measuring the openings for them.

5. Summary and agreeing on the next step

You and the Tiivi specialist will review the issues discussed during the design assistance session, and the specialist will tell you about the content of the certified installation work. The design can be reviewed immediately or you can be given a proposal on the replacement of the doors and windows. The specialist will also present all the available payment options.

After the meeting, you will be sent a text message about customer satisfaction and you can rate your experience of the design assistance sessions on a numerical scale.


Preparing for a delivery

You will receive a text message from our factory when the products are ready and on their way to you. The text message contains a link to the tracking of the shipment. You can use it to monitor the progress of the delivery.

1. Arranging the delivery date

On the day before the delivery, the transport company will inform you of the exact time of delivery and the products will be delivered accordingly. The driver will also call you 1–2 hours before the actual delivery on the day of the delivery. The transport company may call you from an unknown number, so please be prepared to answer these types of calls when the delivery date is near.

2. Indicating where the delivery can be placed

If you are present when delivery arrives, you can show the driver where you want the product pallet to be placed. If you are not present to receive the delivery, you can mark the location where you want the driver to leave the products. You can mark the place with tape, spray paint or other means. Depending on the quantity of products to be delivered, the site where the delivery is unloaded should be 5–10 m2.

3. Protecting the delivery

The products are carefully protected at the factory in case of challenging weather conditions. Only the strip package should be taken inside to wait for the installation. Strip packages are marked with a yellow label.

4. Inspecting the delivery

Instructions for inspecting the delivery are placed in at least one delivery pallet at the factory. If there are clear signs of damage to the packaging when the delivery arrives, the nature of the damage must be described in the consignment note. If there is any damage in the delivery that is not visible on the surface, so-called hidden damage, the damage must be reported to the Tiivi transport service tel. +358 40 835 6439, tiivi.kuljetus@tiivi.fi without delay, no later than within 7 days of receiving the delivery. Our employees who perform the installation will also inspect the packaging before starting the installation work.

After the delivery, you will be sent a text message asking how the delivery went, and you can rate the delivery experience on a numerical scale


Preparing for the installation

The installation will be carried out at the time you arranged with the Tiivi specialist. Completing the installation as smoothly as possible requires some preparations at the site. We recommend that you be present at the start and end of the installation work so that you can let our employees in and inspect the final quality.

1. Accessibility

Unobstructed access to the inside and outside of the window openings and doorways should be ensured. In winter, clearing the yard of snow and possibly gritting the access routes also speeds up the start of the work, which means that it can be completed sooner.

2. Adequate space and protection

Our employees are highly skilled professionals who will perform the installation tidily and effortlessly. We ask you to move aside any furniture and to remove any curtains and pictures on the walls for the duration of the installation. There should be at least one metre of free space around the installation opening, and the access route should be clearly marked. In addition, we recommend that any furniture and equipment in the vicinity of the installation openings, as well as other items sensitive to dust be protected during the installation. Our installers will protect the work areas and access routes with protective mats, so you do not need to worry about this.

3. Protection against noise

Certain phases of the installation work always cause some noise. Therefore, we recommend moving your pets elsewhere during the installation, so that they are not disturbed or harmed by the noise.


Measuring customer satisfaction

The feedback we receive from our customers is very important to us, which is why we want to measure our customer experience as accurately as possible, at several stages. Based on the feedback, we are able to develop our operations to be even more customer-friendly and take into account the special features appreciated by our customers at the different stages of window renovations. You will be sent text messages measuring the customer experience at different stages of the customer relationship, and we would be very grateful to receive your feedback.


Förberedelseinstruktioner (på svenska):


Anvisning om förberedelser inför mötet med Planeringshjälpen

Längden på mötet med Tiivis expert beror på era behov och på omfattningen av fönster- och dörrenoveringen. Mötet med Planeringshjälpen varar i regel ett par timmar och omfattar allt väsentligt som ingår i projektet, från bedömning av skicket på de nuvarande fönstren och dörrarna till val av tillbehör och handtag. Längden bestäms dock alltid individuellt enligt era behov.

Vad händer under mötet med Planeringshjälpen?

1. Förloppet under mötet: tidsplan, innehåll, moment

Mötet inleds med att Tiivis expert går igenom allt som händer under mötet med Planeringshjälpen för att säkerställa ett framgångsrikt möte.

2. Kartläggning av skicket

Tiivis expert kontrollerar skicket på de nuvarande fönstren och dörrarna. I kartläggningen av skicket ingår en noggrann kontroll av fönstrens och dörrarnas funktion, skicket på ytorna samt tätheten och värmeisoleringsförmågan.

3. Planering av stilen, genomförandet av renoveringen och tillbehör

Tiivis expert presenterar de möjligheter som olika produktlösningar erbjuder samt de senaste innovationerna, med hjälp av vilka boendekomforten och vardagens smidighet lyfts till en ny nivå. Experten diskuterar vilka behov som finns i er vardag och era önskemål, för att kunna beakta dessa i planen.

4. Mätning av fönster- och dörröppningarna

Fönster- och dörröppningarna mäts för att utarbeta planen.

5. Sammanfattning och överenskommelse om fortsättningen

Tiivis expert går tillsammans med er igenom en sammanfattning av det som sagts under mötet med Planeringshjälpen och berättar också om vad som ingår i den certifierade monteringen. Vi kan gå igenom planen med er direkt på plats och lämna ett förslag på fönster- och dörrbyte. Experten presenterar också alla betalningsalternativ som erbjuds.

Efter mötet får ni ett textmeddelande från vår kundundersökning om kundnöjdheten, som ni kan besvara genom att på en numerisk skala bedöma hur nöjda ni är med mötet.


Förberedelser inför leverans

Ni får ett textmeddelande från vår fabrik när produkterna är färdiga och skickade för leverans. I textmeddelandet finns en länk till spårning av leveransen, med vilken transporten av produkterna kan följas.

1. Överenskommelse om leveranstid

Transportföretaget meddelar er den exakta tidpunkten för leveransen dagen före leverans och produkterna levereras enligt överenskommelse. Föraren kommer också att ringa er 1–2 timmar före leveransen på leveransdagen. Samtalet från transportföretaget kan komma från ett okänt nummer, så vänligen var förberedd att besvara även sådana samtal när leveranstiden närmar sig.

2. Anvisande av lossningsplats

Om ni är på plats när leveransen kommer, kan ni visa föraren var ni vill att lastpallarna ska lossas. Om ni inte är på plats när leveransen anländer, kan ni om ni vill märka ut platsen där ni vill att föraren placerar leveransen med till exempel band, sprayfärg eller någon annan metod som ni tycker att fungerar bra. Beroende på mängden produkter som ingår i leveransen, bör man reservera 5–10 m2 yta för lastpallarna.

3. Skydd av leveransen

Produkterna skyddas på fabriken så att de även tål svåra väderförhållanden. Endast paketen med lister ska placeras inomhus i väntan på monteringen. Paketen med lister är märkta med gula lappar.

4. Kontroll av leveransen

I fabriken placeras anvisningar om kontroll av leveransen på minst en lastpall. Om det finns tydliga tecken på skador på en förpackning när leveransen anländer, ska skadans beskaffenhet beskrivas på fraktsedeln. Om leveransen har en skada som inte syns på utsidan, alltså en så kallad dold skada, ska felet utan dröjsmål, men senast sju dygn efter mottagning av leveransen, anmälas till Tiivis transport, tfn 040 835 6439, tiivi.kuljetus@tiivi.fi. Också våra montörer kontrollerar förpackningarna innan monteringsarbetet inleds.

Vi kommer att skicka er ett textmeddelande om leveransens smidighet efter leveransen, som ni kan besvara genom att på en numerisk skala bedöma hur nöjda ni är med leveransen.


Förberedelser inför montering

Monteringen sker vid en tidpunkt som ni kommit överens om i förväg med Tiivis expert. För att säkerställa en smidig montering krävs vissa förberedelser vid objektet. Det är bra om ni kan vara på plats när monteringen inleds, för att öppna dörren, och när den avslutas, så att vi kan säkerställa er nöjdhet.

1. Hinderfri passage

Passagen innanför och utanför fönster- och dörröppningarna ska vara hinderfri. Vintertid kan ni bidra till att arbetet kommer igång snabbare genom att ploga gårdsområdet och eventuellt sanda gångvägarna. Då blir också arbetet snabbare färdigt.

2. Tillräckligt mycket plats och skydd av omgivningen

Våra montörer är stenhårda proffs, som sköter monteringen snyggt och smidigt. Vi ber er att flytta bort möbler och ta bort gardiner och tavlor som hänger på väggen för monteringen. Runt monteringsöppningen ska det finnas minst en meter fri yta och passagen ska vara tydligt märkt. Vi rekommenderar också att ni skyddar möbler och apparater i närheten av monteringsöppningen samt andra dammkänsliga föremål under monteringen. Våra montörer skyddar arbetsområdena och passagerna med skyddsmattor, så dessa behöver ni inte tänka på.

3. Bullerskydd

Vissa arbetsmoment under monteringen orsakar alltid lite buller. Vi rekommenderar därför att husdjur hålls borta under monteringsarbetet, så att de inte störs eller blir skadade av bullret.


Mätning av kundnöjdhet

Responsen från våra kunder är mycket viktig för oss och därför vill vi mäta kundupplevelsen så noga som möjligt, under flera skeden. Utifrån den respons som vi får kan vi utveckla vår verksamhet i en ännu mer kundorienterad riktning och ta hänsyn till våra kunders särskilda önskemål under de olika faserna av en fönster- och dörrenovering. Vi kommer att skicka er textmeddelanden för mätning av kundupplevelsen under olika skeden av kundrelationen och vi är mycket tacksamma för era svar.