Henkilöstöstrategia

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Inwidon menestyksen kannalta oleellinen tekijä.

Yrityksen henkilöstöstrategia pohjautuu yrityksen liiketoimintastrategiaan ja Inwidon arvoihin. Pyrimme siihen, että sitoutunut ja innovatiivinen henkilöstö tekee kaikkensa, jotta yrityksen liiketoimintastrategia toteutuu, ja että loppukäyttäjän positiivinen kokemus on toiminnan keskiössä.

Sukupuolten tasa-arvo ja monimuotoinen kulttuuri

Ympäröivää yhteiskuntaa monipuolisesti edustava henkilöstö tekee meistä dynaamisen ja auttaa tunnistamaan kuluttajien uusia tarpeita. Esimerkiksi yksi tavoitteistamme on, että vähintään joka neljäs esimies on nainen. Monimuotoisuus huomioidaan rekrytoinnin kaikissa vaiheissa.

Henkilöstöstrategisten tavoitteiden täyttämisen neljä kulmakiveä

Odotamme työntekijöidemme sitoutuvan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja edellytämme heidän tekevän parhaansa organisaation eteen. Uskomme, että kun myös työnantaja toimii työntekijöiden hyvinvointia ja etua ajatellen, yhteistyö on pitkäkestoinen. Näkemyksemme on, että vahvasti yrityksen missioon, arvoihin ja strategiaan omistautunut henkilöstö saa aikaan parempia liiketoiminnan tuloksia.

1

Liiketoiminta-alueiden ja yksiköiden rajat ylittävä yhteistyö

Uskomme, että uudet innovaatiot ovat kannattavan ja kestävän liiketoiminnan perusedellytys. Meillä on jatkuvasti menossa erikokoisia, yksikkö- ja toimintorajat ylittäviä projekteja, joihin työntekijöitä kutsutaan eri puolilta organisaatiota. Hankkeisiin osallistuvat henkilöt pystyvät siten edistämään uusia aloitteita, jotka jossain vaiheessa voidaan muuntaa kaupalliseksi menestykseksi. Samanaikaisesti projektit tarjoavat kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme, erityisesti tulevaisuuden kyvyille. Innovaatiopolitiikkamme on yksi tärkeimmistä menetelmistä, jolla yrityksen tulevaisuuden menestys voidaan varmistaa. Se edesauttaa myös muutoshankkeiden läpi viemistä organisaatiossa.

2

Avoin ja vahva palautekulttuuri

Uskomme, että jatkuvalla vuorovaikutuksella on valtava vaikutus yrityksen liiketoiminnan tuloksiin. Siksi edellytämme, että yrityksen viestintäkulttuuri on avointa niin kollegojen kesken kuin eri toimintojen välillä. Rohkaisemme henkilöstöämme ja koulutamme esimiehiä jatkuvasti, jotta palautteen anto ja vastaanotto olisi luonteva tapa kehittää päivittäistä toimintaa ja osaamisen tasoa.

3

Työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Olemme vakuuttuneita, että työntekijä on parhaimmillaan silloin, kun työelämä ja vapaa-aika ovat sopusoinnussa. Edellytämme esimiestemme huolehtivan yksikkönsä henkilöstön työhyvinvoinnista. Investoimme jatkuvasti henkilöstön työssäjaksamiseen hyödyntämällä erilaisia toimintamalleja. Uskomme, että kun työntekijän elämä on tasapainossa, hän pystyy tarjoamaan suuremman hyödyn myös yritykselle.

4

Houkutteleva palkkio- ja palkitsemiskäytäntö

Voimme saavuttaa kunnianhimoiset liiketoimintatavoitteemme vain, jos yritys pystyy olemaan kiinnostava työnantaja ja saa työntekijänsä motivoitumaan ja sitoutumaan työhönsä. Teemme kaikkemme, että henkilöstömme tulee oikeudenmukaisesti palkituksi huomioiden työntekijän vastuut, kokemuksen ja paikallisten työmarkkinoiden lainalaisuudet. Inwidon palkkio- ja palkitsemiskäytännöt ovat yhdenmukaisia organisaatiorakenteen kanssa. Ne tukevat liiketoimintastrategiaa ja ne on suunniteltu vahvistamaan ja ylläpitämään kaikkien työntekijöiden suoritustasoa. Palkitsemme hyvistä suorituksista.

Esimiestyö

Uskomme selkeään ja vakaaseen kulttuuriin, joka perustuu yrityksen arvoihin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Edellytämme rehellistä ja avointa viestintää, jonka tuella esimiehet mahdollistavat hyvän ja innostavan työympäristön niin yksilölle kuin koko yritykselle.

Osaamisen kehittäminen

Uskomme, että henkilöstön osaamisen ja yrityksen tuloksen välillä on vahva yhteys. Henkilöstöjohtaminen on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja tulevan menestyksemme lähtökohta.