Esimiestyö

Johtajuus – tapamme innostaa.

Uskomme selkeään ja vakaaseen kulttuuriin, joka perustuu yrityksen arvoihin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Edellytämme rehellistä ja avointa viestintää, jonka tuella esimiehet mahdollistavat hyvän ja innostavan työympäristön niin yksilölle kuin koko yritykselle.

Esimiehiltä odotetaan rohkeutta ja muutoskykyä innostavina johtajina

Inwidon yrityskulttuurissa korostuvat tosiasioiden kohtaaminen, toiminta ja rehellinen viestintä. Esimiesten sitoutuminen yrityskulttuuriin luo luottamuksellisen ilmapiirin.

Arvojemme ja yrityskulttuurimme mukainen ihmisiä päivittäin innostava ja motivoiva esimiestyö on avain menestykseen. Yksittäiselle työntekijälle tämä näkyy jatkuvana kehittämisenä. Yritykselle se luo arvoa tulevaisuuteen.

Esimiehet ovat roolimalleja ja yrityksen lähettiläitä. On tärkeää, että he käyttäytyvät ja toimivat yrityksen arvojen ja eettisten toimintaohjeiden mukaan. Esimiehet näyttävät suuntaa tavallemme toimia.