Osaamisen kehittäminen

Osaamisen ja yrityksen tuloksen välillä on vahva yhteys.

Henkilöstöjohtaminen on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja tulevan menestyksemme lähtökohta.

Osaajien tunnistaminen ja heidän osaamisensa kehittäminen ovat ratkaisevia kaiken liiketoiminnan tulevalle menestykselle. Inwido varmistaa monin eri keinoin henkilöstönsä osaamisen ja jatkuvuuden.

Olennaisten taitojen tunnistaminen

Arvioimme ja analysoimme aktiivisesti nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita. Jatkuvalla arvioinnilla varmistamme osaamisen kehittämisen ja johtamisen sekä tunnistamme tulevat johtajat.

Esimiesvalmennus

Esimiesten ja johtajien osaamisen kehittäminen on meille tärkeää monella tasolla. Oma esimiesvalmennuksemme on olennainen osa hyvää johtamista ja yhtenäistä johtamiskulttuuria. Oikeilla ja mahdollisimman osaavilla esimiehillä on huomattavan suuri vaikutus liiketoimintaan ja yrityskulttuuriin.

Sisäinen työkierto

Haluamme kehittää olemassa olevia osaajiamme, koska he tuntevat jo valmiiksi hyvin yrityskulttuurimme. Kannustamme työntekijöitämme ylittämään niin maantieteellisiä kuin ammatillisiakin rajoja.