Ulko-oven U-arvo

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ulko-ovi läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys ja sitä vähemmän tuhlataan lämpöä, energiaa ja rahaa. Ulko-oven suunnitteluarvon tulee Suomen rakentamismääräyskokoelmaen mukaan olla alle ≤ 1,0 W/m²K (RakMK C3, 2010).

Mikä on ulko-oven U-arvo?

U-arvo kertoo ulko-oven energiatehokkuudesta. U-arvo ilmoitetaan lukuarvona, jonka tulkitseminen on helppoa: mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ulko-ovessa on.

Vaikka U-arvo on merkittävässä osassa esimerkiksi kodin lämmityskustannusten kannalta, harva kuitenkaan tietää, mikä nykyisen vanhan ulko-oven U-arvo mahdollisesti on. Ovet ovat myös kehittyneet nopeasti ja samalla vaatimukset esimerkiksi juuri energiatehokkuuden suhteen ovat kasvaneet.

U-arvo on otettava omakotitaloa rakennettaessa ja remontoitaessa

Sekä ikkunoiden että ulko-ovien U-arvon enimmäisarvot on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Ulko-oven U-arvo on voinut vuodesta 2010 alkaen olla enintään 1,0 W/(m2K). Tämä taso vastaa esimerkiksi ikkunoiden kohdalla sellaisia ikkunoita, joita aiemmin kutsuttiin energiansäästöikkunoiksi.

U-arvoa koskevat määräykset on tehty uudisrakentamista silmällä pitäen, mutta niitä sovelletaan myös rakennusten korjaus- ja muutostöihin eli tässä tapauksessa oviremontteihin.

Tiivin 92 mm paksu ovirakenne omaa erinomaisen U-arvon

Tiivin vankin ulko-ovirakenne on 92 mm paksu, mikä tekee siitä sekä tavallista ulko-ovirakennetta turvallisemman, ääntä eristävämmän että energiatehokkaamman.

Tiivin paksun ulko-oven U-arvo on

  • umpiovissa 0,67 W/m²K
  • lasiaukollisissa ovissa mallista riippuen 0,71–0,90 W/m²K

Mikä U-arvo ulko-oviin ja ikkunoihin? Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu

Mietityttääkö ikkunoiden ja ulko-oven U-arvo? Tiivi Suunnitteluapu on maksuton palvelu, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kaikissa ikkunoita ja ovia koskevissa kysymyksissä.

Hyödynnä siis Tiivi-asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan!