Ikkunan u-arvo

U-arvo

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä.

Mikä on U-arvo?

U-arvo kertoo ikkunoiden energiatehokkuudesta. U-arvo ilmoitetaan lukuarvona, jonka tulkitseminen on periaatteessa yksinkertaista. Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on.

Vaikka U-arvo on merkittävässä osassa esimerkiksi kodin lämmityskustannusten kannalta, harva kuitenkaan tietää, mikä nykyisten vanhojen ikkunoiden U-arvo mahdollisesti on. Ikkunat ovat myös kehittyneet nopeasti ja samalla vaatimukset esimerkiksi juuri energiatehokkuuden suhteen ovat kasvaneet.

U-arvo on otettava omakotitaloa rakennettaessa ja remontoitaessa

Ikkunoiden U-arvon enimmäisarvot on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Ikkunan U-arvo on voinut vuodesta 2010 alkaen olla enintään 1,0 W/(m2K). Nykyään siis jokaisessa uudisrakennuksessa tulee olla ikkunat, joita aiemmin kutsuttiin energiansäästöikkunoiksi.

U-arvoa koskevat määräykset on tehty uudisrakentamista silmällä pitäen, mutta niitä sovelletaan myös rakennusten korjaus- ja muutostöihin eli tässä tapauksessa ikkunaremontteihin.

U-arvo – Esimerkkejä

Seuraavat U-arvot on esitetty vertailun vuoksi ja ne saattavat vaihdella esimerkiksi ikkunan koosta, ikkunatyypistä ja valmistajasta riippuen.

  • Vanha kaksilasinen MS-ikkuna: U-arvo 2,7
  • Kolmilasinen MSE-ikkuna: U-arvo 1,8
  • Selektiivipinnoitettu MSE-ikkuna U-arvo 1,3
  • Vuoden 2005 tyypillisen talon ikkunan U-arvo 1,5
  • Vuoden 2007 matalaenergiatalon ikkunan U-arvo 1,0 
  • Nelilasinen energiansäästöikkuna (kaksi kaksinkertaista eristyslasielementtiä): U-arvo 0,6–0,8

Mikä U-arvo ikkunoihin? Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu

Mietityttääkö ikkunoiden U-arvo? Tiivi Suunnitteluapu on maksuton palvelu, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kaikissa ikkunoita ja ovia koskevissa kysymyksissä.

Hyödynnä siis Tiivi-asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan!