Ikkunan u-arvo

Mitä ikkunan U-arvo tarkoittaa?

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä eli U-arvo kertoo ikkunoiden energiatehokkuudesta. Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on.

Enimmäisarvot on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Määräykset koskevat uudisrakentamista ja niitä sovelletaan rakennusten korjaus- ja muutostöihin. Ikkunan enimmäisarvo 2010 alkaen on 1,0 W/(m2K). Nykyään jokaisessa uudisrakennuksessa tulee siis olla ikkunat, joita vielä pari vuotta sitten kutsuttiin energiansäästöikkunoiksi.