Ikkunan sarana

Tiivin Kristalli-ikkunoita suunniteltaessa etsimme uudenlaista ratkaisua, sillä halusimme varmistaa, että ikkunan sarana on säädettävissä ja kestää ongelmitta suurtenkin ikkunoiden painon. Tuloksena oli Tiivin ainutlaatuinen piilosarana.

Pulttisarana oli tyypillinen ikkunan sarana

Suomalaisten ikkunoiden vakioratkaisuksi on muodostunut yksinkertainen pulttisarana. Niitä on pienemmissä ikkunoissa yleensä kolme kappaletta, joista kaksi kantamassa ikkunan painoa keskilinjan yläpuolella.

Vanhemmissa ikkunoissa yleinen on tappisarana, jota leveiden kiinnikkeiden vuoksi kutsutaan myös lehtisaranoiksi. Niitä on käytetty yleisesti 1800-luvulta lähtien. Vielä vanhemmissa rakennuksissa saranatappi oli ikkunan ulkopuolella osana puitteen kulmarautaa.

Lisää painoa, lisää saranoita

Pulttisaranan yleistyessä lasirakenteet olivat paljon nykyisiä kevyempiä. Energiatehokkaiden nykyikkunoiden paino on jykevämpien puitteiden, turvalasien ja energialasielementtien myötä kasvanut ja lisännyt myös saranoiden rasitusta.

Painavampiin ikkunarakenteisiin on vastattu lisäämällä pulttisaranoiden määrää. Suuressa, kaksi metriä leveässä ikkunassa saranoita voi olla jopa kuusi kappaletta.

Pulttisarana on vaikea säädettävä

Pulttisarana on yksinkertainen ja toimintavarma, mutta rakenteessa on kaksi huonoa puolta. Ensinnäkin saranan kantavuus on heikko (se tosin on ratkaisu äsken mainitulla saranoiden määrän lisäämisellä).

Toinen on hankala säädettävyys: jos ikkunan puite ei istu karmiin, on puite irrotettava, säädettävä saranoita, nostettava ikkuna takaisin paikoilleen, irroitettava taas ikkuna ja säädettävä saranoita uudestaan…

Saranoiden kestokyvyn rajat on muistettava myös avattavaa ikkunaa pestessä. Etenkin suuri ikkuna on pakko tukea pesun ajaksi joko erillisellä tai kiinteällä, alapuitteeseen koko ajan saranoidulla puitetuella.

Helposti säädettävä piilosarana kantaa isonkin ikkunan

Uusia Kristalli-ikkunoita suunniteltaessa päätimme ajatella asian uudestaan. Halusimme ensinnäkin varmistaa, että sarana kestää ongelmitta suurtenkin ikkunoiden painon. Ikkunakoot ovat suurentuneet merkittävästi, koska piha ja luonto halutaan tuoda sisälle mahdollisimman laajan ikkunapinnan kautta. Myös energiatehokkuuden parantaminen on mahdollistanut suurten lasitusten käytön tinkimättä kodin energiataloudesta.

Toiseksi halusimme varmistaa ikkunan pitkän käyttöiän ja helpon säädettävyyden. Molempiin tarjosi ratkaisun vankka piilosarana, joka kantaa ongelmitta jopa 2,4 metriä leveän avattavan ikkunan painon. Tämä tapahtuu ikkunaa tukevan kehärakenteen sekä kahden, ikkunan ylä- ja alakulmiin piilotetun saranan avulla.

Jykevyyden lisäksi piilosarana toi mukanaan säädettävyyden. Ikkunan puite voidaan sovittaa tarkasti tiivisteisiin ja karmiin sopivaksi puitteen ollessa paikallaan. Jos vuosien kuluessa ikkunan käyntiä on tarpeen säätää, onnistuu se jälleen perustyökaluilla ikkunaa irrottamatta.

Piilosaranalla varustettu Kristalli on laadukas ikkuna remontoitavaan taloon

Kristalli sopii mainiosti myös remontoitaviin 1960- ja 1970-luvun taloihin, joihin ennen 70-luvun energiakriisiä valittiin hyvinkin suuria ikkunoita. Kristalli toimii muotoaan muuttamatta alkuperäisen tyylin mukaisissa leveissä ikkunoissa.

Avattavan Tiivi Kristalli -ikkunan toimiva maksimileveys on reilut kaksi metriä. Isommat ikkunaseinät on järkevintä toteuttaa kiinteillä ikkunoilla, tarpeen vaatiessa yhdistettynä avattaviin ja kippi-ikkunoihin.

Vanhaa taloa remontoitaessa ikkunoiden valinnassa ja mitoituksessa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Vanhan talon tyylistä ja ilmeestä voidaan pitää kiinni, vaikka samalla käytetään nykyaikaisia ja entistä pidempiaikaisia ratkaisuja.

Ainutlaatuiset piilosaranat

Tiivi Kristalli -malliston ikkunoissa on markkinoiden laadukkaimmat ja vahvimmat piilosaranat. Puitteen ja karmin väliin piilotettujen saranoiden kestävän rakenteen ansiosta suuretkaan ikkunat eivät tarvitse avattaessa lisätukea.

Voit myös luottaa, että Kristalli-ikkunan saranat säilyttävät ryhtinsä yli vuosikymmenien. Saranoiden ansiosta ikkuna on myös helposti säädettävissä perustyökaluilla puitteen ollessa paikallaan. Ikkunan sisäpuitteessa ei näy saranoita tai peitekilpiä, joten ikkunasi näyttävät kauniin viimeistellyiltä.

Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu

Mietityttääkö ikkunoiden ja ovien valinta? Tiivi Suunnitteluapu on maksuton palvelu, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kaikissa ikkunoita ja ovia koskevissa kysymyksissä.

Hyödynnä siis Tiivi-asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan!