Ikkunan korkeus lattiasta

Ikkunan korkeus lattiasta määrittelee esimerkiksi sen, millaista lasia siinä on käytettävä. Uudistettu asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta tuli voimaan vuoden 2018 alussa.

Ikkunan korkeus lattiasta vaikuttaa siihen tarvitaanko turvalasia, kaidetta tai aukipitorajoitinta

Ikkunoita suunniteltaessa on otettava huomioon monia asioita, joista yksi on ikkunan korkeus lattiasta. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta (11 § Lasirakenteet) määritellään tarkasti kaikki asiaan vaikuttavat muuttujat ja suosittelemme tutustumaan siihen ajankohtaisimman tiedon löytämiseksi. Oheen olemme tiivistäneet muutaman tärkeimmän kohdan, jotka liittyvät ikkunan korkeuteen lattiasta sekä mahdolliseen turvalasin käyttämiseen.

Onko ikkunaan mahdollista törmätä?

Asetuksen mukaan ikkunaan on mahdollista törmätä, jos ikkunan korkeus lattiasta on alle 70 senttimetriä. Tällöin ikkunassa on käytettävä joko karkaistua lasia tai laminoitua turvalasia. Sama koskee myös portaiden laskeutumissuuntaa vastaan olevia ikkunoita, ikkunan korkeus lepotasosta tai porrasaskelmasta on alle 150 senttimetriä.

Kodin ikkunat voidaan varustaa turvalasin sijaan myös 6 mm tasolasilla, jos ikkunan leveys tai korkeus on enintään 25 senttimetriä. Ikkuna voidaan myös suojata käyttöturvallisuusasetuksen 7 §:n vaatimukset täyttävällä suojakaiderakenteella, jolloin vaatimus turvalasin käytöstä poistuu.

Aiheuttaisiko ikkunan rikkoutuminen putoamisvaaran?

Asetuksen mukaan ikkunan rikkoutuminen aiheuttaa putoamisvaaran, jos ikkunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on alle 70 senttimetriä ja korkeusero tasojen välillä on yli 100 senttimetriä. Tällaisissa tapauksissa ikkunassa on käytettävä laminoitua turvalasia.

Vähintään kolmilasisten ulkoikkunoiden kohdalla putoamisriski on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Laminoitua turvalasia on kuitenkin käytettävä aina, jos ikkunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on alle 70 senttimetriä ja tasojen välinen korkeusero yli 220 senttimetriä.

Tässäkin tapauksessa käyttöturvallisuusasetuksen 7 §:n vaatimukset täyttävä suojakaiderakenne poistaa turvalasin laminointivaatimuksen.

Onko ikkuna avattava?

Avattavan ikkunan korkeus lattiasta vaikuttaa myös siihen, millaisilla aukipitorajoittimilla se on varustettava. Jos ikkunan korkeus lattiasta on alle 70 senttimetriä, tulee aukipitorajoittimet olla ikkunan ala- ja yläreunassa. Muussa tapauksissa kiintokahvallisessa avattavassa ikkunassa on oltava aukipitorajoitin tai muu vastaava lapsiturvallinen ratkaisu, joka rajoittaa ikkunan avaamisen 10 senttimetriin. Aukipitorajoitinten osalta asetus koskee myös kippi-ikkunoita.

Laadukkaat kotimaiset ikkunat mittatilaustyönä Tiiviltä

Askarruttaako ikkunan korkeus lattiasta? Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu!

Uudet ikkunat vaikuttavat kotiin ja elämään vuosikymmeniä. Niinpä omaan kotiin kannattaa valita paitsi laadukkaat myös ominaisuuksiltaan sellaiset ikkunat, jotka lisäävät asumismukavuutta ja turvallisuutta.

Tiivin Suunnitteluapu tarjoaa asiantuntijan neuvoja myös ikkunoiden mitoitukseen ja valintaan.