Hätäpoistumistie-ikkuna

Rakentamismääräyskokoelman mukaan asunnossa tulee olla varatie, jos uloskäyntejä on vain yksi. Varatienä voidaan käyttää esimerkiksi ikkunaa, josta pääsee maan pinnalle tai muulle palon sattuessa turvalliselle paikalle. 

Ikkuna varauloskäyntinä

Rakennusmääräysten mukaan asunnossa on oltava varatie, jos uloskäyntejä on vain yksi. Kaksikerroksisissa asunnoissa on toisen kerroksen jokaisesta asuinhuoneesta oltava varatie. Varatieksi käy parvekkeen ovi tai kiintopainikkeilla varustettu ikkuna. 

Varatienä käytettävässä ikkunassa tulee olla kiinteä painike, jotta se on aina avattavissa. Ikkuna-aukon tulee olla vähintään 600 mm korkea ja 500 mm leveä, siten että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 millimetriä. 

Kaksikerroksisissa asunnoissa on toisen kerroksen jokaisesta asuinhuoneesta oltava varatie. Varatieksi käy parvekkeen ovi tai kiintopainikkeilla varustettu ikkuna. Paikalliset paloviranomaiset ja rakennusvalvonta antavat lisätietoja varauloskäyntien rakentamisesta ja vaatimuksista. 

Makuuhuoneen ikkuna varatienä

Vaikka rakentamismääräyksissä ei tällä hetkellä vaadita makuuhuoneisiin varatieksi sopivaa helposti avattavaa ikkunaa, on varatien tarve syytä huomioida uuden talon ikkunoita valittaessa ja vanhan remonttia suunniteltaessa.

Palotilanteessa kiinteän ikkunan rikkominen on erittäin vaikeaa, vaarallista ja hidasta, tavallisen avattavan ikkunan irrallinen avauskahvaa ei puolestaan yleensä ole helposti saatavilla ja ikkunan avaaminen useista erillisistä lukituspisteistä on hidasta.

Turvallisuustutkinnasta Suomessa vastaava Onnettomuustutkintakeskus suosittelee, että uusiin ja remontoitaviin pien- ja rivitaloihin pitää jatkossa vaatia makuuhuoneiden varatieksi kiinteillä avauskahvoilla varustettu, kulkukelpoinen ikkuna. Ikkunoiden kiinteät avauskahvat ovat yksi neljästä turvallisuussuosituksesta, jotka Onnettomuustutkintakeskus antoi jo toukokuussa 2017.

Helposti avattavia ikkunoita ovat esimerkiksi yhdellä kahvalla käytettävällä EasyLock-mekanismilla varustetut avattavat Tiivi Kristalli-ikkunat sekä yksipuitteiset kippi-ikkunat, jotka avautuvat myöskin yhdestä kahvasta. Kaksipuitteiseen avattavaan ikkunaan voi valita tuuletusikkunoissa käytettävän aukipitolaitteen, jonka avulla ikkunan ulommainen puite aukeaa ilman lisävaivaa yhtä aikaa sisäpuitteen kanssa.

Kaipaatko apua ikkunan valintaan?Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu!

Tiivi Suunnitteluapu on maksuton palvelu, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kaikissa ikkunoita ja ovia koskevissa kysymyksissä.

Hyödynnä siis Tiivi-asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan!