Ikkunapelti ja ikkunoiden pellitys

Ikkunapelti suojaa rakenteita ja eristeitä kosteudelta.

Ikkunapelti estää sadevettä valumasta seinää pitkin

Ikkunapelti on tärkeä osa toimivaa ikkunaa ja sen onkin ulotuttava riittävän kauas seinän ulkopinnasta. Lisäksi on huomioitava, että ikkunapelti on riittävän jyrkkä, jotta sadevesi pääsee valumaan pois. Kaltevuuden tulee olla vähintään 18 astetta, mutta yleinen suositus on 30 astetta.

Rapatussa seinässä ikkunapelti tulee muotoilla kaarevaksi, jotta pellin lämpöliike ei riko rappausta. Ajan oloon ikkunapelti yleensä hieman löystyy, joten kiinnitystä voidaan kiristää uusimalla naulat tai ruuvit.

Myös ikkunapelti kuuluu osaksi ikkunaremonttia

Ikkunaremontin yhteydessä pellitykset uusitaan poikkeuksetta. Remontin yhteydessä voidaan korjata aiemmat rakennusvirheet kuten liian loivat pellitysten kaadot. Tyypillinen vanhan talon virhe on liian pieni vesipellin kallistus. Varsinkin 1970- ja 1980-luvun taloissa pellitykset voivat olla miltei vaakatasossa tai kaataa jopa seinän suuntaan, jolloin sulamis- ja sadevesiä voi valua seinärakenteen sisään kostuttamaan eristeitä.

Toisinaan ikkunapellien kallistusten korjaaminen voi olla haastavaa ilman mittavampaa seinärakenteiden tai verhouksen purkamista ja uusimista. Ikkunat mitoittavalla myyjällä ja asentajalla on kuitenkin keinoja, joilla tilannetta voidaan parantaa. Ikkunan madaltaminen parilla sentillä tuo pelivaraa pellitykseen, ja uusi ikkuna voidaan myös asentaa hieman entistä korkeammalle. Näin varmistetaan, että vesi virtaa varmasti ikkunasta poispäin.

Seinän kuivana pysyminen varmistetaan ulottamalla vesipelti vähintään kolmen sentin etäisyydelle seinärakenteesta. Lisäksi asentaja muotoilee ikkunapeltiin oikeaoppisen tippanokan, joka estää pelliltä tippuvan sadeveden valumisen seinärakenteen sisään.

Ikkunapelti on tärkeä viimeistelykohde myös uutta omakotitaloa rakennettaessa

Myös uudiskohteiden ikkunoiden osalta on viimeistelyvaiheessa kriittinen kohta sade- ja sulamisvesiä ohjaavan ikkunapellityksen ja smyygin liitos, joka on tehtävä osaten ja rauhallisesti.

Hyvä tapa on viedä ikkunapelti smyygin alle, jolloin seinää pitkin valuva vesi tippuu pellin päälle ja pois talon seinästä. Luonnollisesti tippanokan on oltava riittävän pitkä ja pellityksen niin jyrkkä, että vesi ohjautuu selvästi seinän ulkopuolelle.

Kivitalojen kohdalla paras lopputulos saadaan, kun peltiseppä ja rappari ovat samaan aikaan työmaalla. Silloin he voivat joustavasti sopia yksityiskohdista ja työjärjestyksestä.

Koska valtaosa rakentajista on liikkeellä ensimmäistä ja ehkä ainoaakin kertaa, kannattaa apuna käyttää vain ammattilaisia, jotka ovat ratkaisseet saman ongelman kymmeniä kertoja aikaisemmin ja tuntevat työmenetelmät, tarvikkeet ja niiden ominaisuudet.

Hyödynnä maksuton Suunnitteluapu!

Tiivi Suunnitteluapu on maksuton palvelu, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kaikissa ikkunoita ja ovia koskevissa kysymyksissä olipa kyseessä ikkunapellin väri tai erikoislasitukset.

Hyödynnä siis Tiivi-asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan!