Kumman valitsen: avattava vai kiinteä ikkuna?

Kiinteä ikkuna kaihtimilla – Talo Harmaja Saimaa

Ikkunakokojen suurentuessa etenkin uudisrakentajien valinta osuu useammin kiinteään ikkunaan. Avattava ikkuna on kuitenkin juurtunut vahvasti suomalaiseen rakennuskulttuuriin.

Kiinteään ikkunaan päädytään yleisimmin moderneissa kivitaloissa kuin puutaloissa. Pelkistetymmän ja siromman näköisen kiinteän maisemaikkunan valinnassa on kyse usein ennen muuta tyyliseikoista. Käytännön syitä kiinteään ikkunaan ovat korkeat tilat, joissa avattavien yläikkunoiden peseminen olisi hankalaa.

Ikkunatyypin valinnalla on erityistä merkitystä lento- ja liikennemelualueille rakennettaessa, jolloin jo kaavamääräyksissä voidaan asettaa vaatimuksia ikkunoiden ääneneristävyydelle. Remontoitaessa uusi ikkuna on mitä todennäköisimmin ääntä vanhoja ikkunoita paremmin eristävä, osuipa valinta sitten kiinteään tai avattavaan ikkunaan.

Parhaiden kiinteiden ikkunoiden ääneneristävyys on hyvällä tasolla ja Tiivin maisemaikkunoihin lisävarusteena tilattavalla Kiinteä dB -rakenteella saavutetaan jopa 39 dB tieliikennemelun ääneneristys. Valitsemalla avattava ikkuna käytettävissä kuitenkin useampia keinoja äänenvaimennuksen parantamiseksi: ikkunaa tilattaessa voidaan valita esimerkiksi suurempi karmisyvyys ja käyttää eri paksuisia laseja.

Ikkunatyypin valintaan vaikuttavia tekijöitä

  • Ikkunan koko. Avattavassa ikkunassa yhden puitteen koko voi olla maksimissaan noin neljä neliömetriä, kiinteässä maisemaikkunassa lähes kymmenen.
  • Tuloilmaventtiilit. Tuloilman esilämmittävän korvausilmaventtiilin voi asentaa vain avattavaan ikkunaan.
  • Kaihtimet. Avattavaan ikkunaan kaihtimet voidaan asentaa pölyltä ja kosketuksilta suojaan ikkunan sisälle.
  • Tyyli. Kiinteä maisemaikkuna on pelkistetymmän ja siromman näköinen.
  • Äänenvaimennus. Avattavissa ikkunoissa on käytettävissä enemmän melun vaimennukseen vaikuttavia vaihtoehtoja.