Luottokauppa Tiivin kanssa

Mikäli olet valinnut maksutavaksi suoralaskun Tiivin kanssa eli laskuttajana ikkuna- tai oviremonttisi laskussa on Tiivi.

Luottokauppa

Tiivi myy ikkuna- ja ovituotteita lisäpalvelujen kera (mm. asennuspalvelut) asiakkaille. Niin tuotteet, kuin mahdollinen asennuspalvelukin on mahdollista ostaa Tiivin myöntämällä suoralaskulla, mikäli asiakkaan luottotiedot sen sallivat. Kyse on siis luottokaupasta. Sen johdosta kysymme ja tallennamme asiakkaan henkilötunnuksen tilaukselle. Luottotietojen tarkistamisen jälkeen määrittelemme tilaukselle maksuehdon (14 pv maksuaika tai ennakkosuoritus). Asiakkaan on mahdollista hakea myös rahoitusta yhteistyökumppaneiltamme tilauksen maksamiseksi. Asiakkaan henkilötunnus säilytetään järjestelmässämme tilauksen ja laskun käsittelyn ajan. Kun tilaus on toimitettu ja lasku tullut täysin maksetuksi, henkilötunnus poistetaan järjestelmästämme eikä tietoa säilytetä.

Käsittelemme henkilötietoja Tiivin tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Tietosuojaselosteet ja -käytänteet löydät täältä.

Luottokauppa reklamaatiotilanteessa

  • Jos kuluttaja / asiakas on huomannut toimitetuissa tuotteissa virheitä tai puutoksia, tulee asiasta tehdä reklamaatioilmoitus.
  • Jos virhe tai puutos koskee koko toimitusta, saa kuluttaja / asiakas tällöin pidättäytyä koko laskun maksamisesta reklamaation hoidon ajaksi.
  • Jos virhe koskee vain osaa toimituksesta, on kuluttajalla tällöin oikeus pidättäytyä laskun maksamisesta vain virheen tai puutoksen osalta.
  • Tästä on säädetty Kuluttajasuojalaissa:

17 § (5.1.1994/16) Oikeus pidättyä maksusta
Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

Tämän arvon määrittelemiseksi apua saa tarvittaessa kohteen myyjältä tai luotonhallinnasta (luotonhallinta@tiivi.fi). Ns. riidaton osuus laskusta, joka ei koske reklamaatio-osuutta, tulee maksaa maksuehdon mukaisesti Tiiville. Kohteen reklamaatiokorjausten jälkeen tai puutosten korjaannuttua, tulee asiakkaan automaattisesti maksaa laskultamme pidätetty osuus eli loppulaskumme.