Ikkunan huurtuminen – Mistä se johtuu?

Jos ikkuna huurtuu ulkopuolelta, on syynä haitaton ulkoilman kosteuden tiivistyminen lasin pintaan.

Ikkunan huurtuminen ulkopuolelta on luonnollinen ilmiö

Ikkunan huurtuminen ulkopuolelta on yleistä erityisesti kevään ja syksyn nopeiden lämpötilanvaihteluiden aikana. Uloin ikkuna huurtuu myös esimerkiksi kylmän yön jälkeen, kun ulkoilman lämpötila nousee nopeasti auringon noustessa. Ikkunan huurtuminen voidaan kuitenkin ehkäistä valitsemalla ikkunaan huurtumaton lasi.

Yhä useammassa suomalaiskodissa on huomattu, että uloin ikkuna huurtuu etenkin tiettyinä aikoina vuodesta. Ilmiön yleistymisen syynä on yksinkertaisesti ikkunoiden parantunut lämmöneristävyys. Ikkunan huurtuminen ei siis johdu ikkunan tyypistä tai merkistä, vaan kyseessä on täysin luonnollinen ja yleinen ilmiö. Uudet energiatehokkaat ikkunat eristävät lämpöä tehokkaasti eikä lämpövuotoa synny, jolloin huoneilman lämpö enää riitä lämmittämään ulommaista lasia kuten vanhoissa ikkunoissa.

Ikkunoiden huurtuminen ulkopuolelta ei ole merkki viallisesta ikkunasta. Asia on pikemminkin päinvastoin, sillä ikkunan huurtuminen kertoo oikeastaan siitä, että ikkuna eristää lämpöä erittäin tehokkaasti. Huono ikkuna ei huurru, sillä sisältä tuleva lämpövuoto pitää ulkolasin kuivana.

Huurtumaton lasi on apu huurtumisilmiön ehkäisemiseen

Ikkunan huurtumista voidaan ehkäistä käyttämällä ulommaisena lasina erikoispinnoitettua selektiivilasia eli ns. huurtumatonta lasia. Pinnoitus vähentää lasin ulkopinnan jäähtymistä, jolloin kosteus ei tiivisty lasiin. Huurtumattoman lasin voi valita lähes kaikkiin Tiivin ikkunoihin. Se soveltuu niin saneeraukseen kuin uudisrakentamiseenkin. Huurtumatonta lasia on saatavana eri paksuisena, karkaistuna ja laminoituna.

Huurtumaton lasi on suositeltava tapa estää ikkunan huurtuminen ulkopuolelta etenkin seuraavissa tilanteissa:

  • Talo on alavalla paikalla
  • Talon räystäät ovat lyhyet
  • Ikkunoiden edessä ei ole puustoesteitä
  • Rakennukset sijaitsevat lähekkäin
  • Kyseessä on vähintään A-luokan energiaikkuna
Ikkunat huurtuu - estä ikkunan huurtuminen oikealla lasivalinnalla.

Ikkunan huurtuminen on estetty kuvan keskimmäisessä ikkunassa valitsemalla siihen Tiivin huurtumaton lasitus.

Miksi ikkuna huurtuu sisäpuolelta?

Mikäli ikkuna huurtuu sisäpuolelta, kertoo tämä usein puutteellisesta ilmanvaihdosta tai sisäilman liiallisesta kosteudesta. Ikkunan ulkopinnan huurtuminen on ilmiö, joka ei yleensä aiheuta toimenpiteitä, mutta ikkunan sisäpuolelle kertyvän kosteuden tarkempi syy on sen sijaan aina selvitettävä.

Huurretta ikkunan välissä?

Jos ikkuna huurtuu välistä voi tämä johtua esimerkiksi huoneiston ylipaineen vuoksi ruutujen väliin pääsevästä kosteasta sisäilmasta, joka tiivistyy viileämmän ulommaisen ruudun sisäpintaan. Lämmin ja kostea ilma tiivistyy tällöin kylmän uloimmaisen lasin sisäpintaan.

RT 103241 Puu- ja puualumiini-ikkunat

Ikkunan välitilan kondenssi

Välitilan kondenssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa kostea huoneilma syystä tai toisesta pääsee tunkeutumaan ikkunan sisä- ja ulkopuitteen väliseen tilaan esimerkiksi kaihdinsäädinreikien, lukkojen, puiteliitosten ja tiivisterakojen kautta. Sisäpuitteen ja karmin väli ei ole yleensä täysin ilmatiivis, joten pienestäkin aukosta saattaa huoneesta päästä kosteaa ilmaa ikkunan välitilaan. Tällainen tilanne voi esiintyä keskikerroksisen, avoportaikkoisen huoneiston yläkerrassa, kun riittämättömän poistoilmanvaihdon seurauksena yläkertaan syntyy ylipaine, jonka vaikutuksesta huoneilmaa virtaa ikkunan välitilaan. Välitilassa ulkopuitteen lasi on yleensä selvästi huonelämpötilaa kylmempi, huoneilman kastepistelämpötila alittuu ja ilman kosteus kondensoituu ulkopuitteen kylmään lasiin.

Kosteuden tiivistymistä ikkunan ulkopuitteen sisäpintaan edistävät seuraavat tekijät:

  • huonetilassa vallitsee ylipaine
  • sisäpuitteen ikkunalukot ovat sulkematta
  • ikkunan sisäpuitteen ja karmin välinen tiivistys ei ole riittävä
  • ikkunan välitilan tuulettuminen on puutteellinen

Ikkunoiden huurtuminen kerrostalossa voidaan ratkaista ilmanvaihdolla

Kerrostalossa ilmanvaihdon dynamiikka on pientaloja monimutkaisempaa ja ilmanvaihdon puutteet voivat aiheuttaa ikkunoiden välin huurtumista.

Tällöin ongelman aiheuttaja on hormi-ilmiö: vaikka alakerran huonetila olisi asiaankuuluvasti hieman alipaineinen, ylimmät kerrokset voivat olla ylipaineisia. Tällöin kosteaa sisäilmaa painuu ikkunoiden väliin ja huurretta voikin tulla ulkolasin sisäpinnalle.

Kerrostalossa ikkunan huurtuminen ratkaistaankin älykkäällä ilmanvaihdolla. Se takaa myös ylimpiin kerroksiin riittävän alipaineen ja estää kosteuden pääsyn ikkunan välitilaan.

Ikkunan huurtuminen ulkopuolelta asiantuntija-artikkelin aiheena

”Miksi uudet ikkunat huurtuu?”, ihmettelivät sekä ikkunatehtaat että asiakkaat jo 90-luvun lopulla. Aihetta käsitteli kattavasti myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n eli silloisen Valtion teknillinen tutkimuskeskuksen Rakennustekniikan tutkija Ismo Heimonen Lasirakentaja-lehdessä vuonna 1997 ilmestyneessä artikkelissaan ”Kondenssi ikkunoiden ulkopintaan.”

Monipuolinen asiantuntija-artikkeli tarjoaa kattavasti lisätietoa ikkunoiden huurtumisesta syvemmin kiinnostuneille. Pääset lukemaan artikkelin ohesta PDF-muodossa.