Haapajärven tehtaalle ISO 14001 -ympäristö-sertifikaatti

Pihla Groupin Haapajärven tehtaalle on myönnetty ISO 14001
-ympäristösertifikaatti osoituksena tehtaan ympäristöasioiden
ja kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä.

Osana Inwido AB:ta Tiivi on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä ja tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tiivin Haapajärven tehtaalla on konsernimme muiden tehtaiden ohella velvollisuus tehdä toimenpiteitä toimintamme parantamiseksi. Tiivillä onkin kunnia liittyä muiden tehtaidemme seuraan tehtaana, jolle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Myönnetty kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifikaatti on merkittävä tunnustus tavoitteellisesta työstä ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja se antaa hyvät lähtökohdat jatkaa pitkäjänteistä työtä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Neljän viime vuoden aikana tehtaamme on tehnyt merkittäviä investointeja muun muassa kiinteistöautomaatioon, purunpoistojärjestelmän älykkääseen ohjaukseen, lämmöntalteenottoon
ja led-valaistukseen. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta tehtaan lämmityksestä aiheutuvat CO2 -päästöt ovat pudonneet -42 % ja sähkönkulutuksesta aiheutuneet CO2 päästöt -18 %. Näiden lisäksi käytämme tuotannossamme ympäristöystävällisiä ja pääosin kotimaisia raaka-aineita, huolehdimme kierrätyksestä prosessimme kaikissa vaiheissa ja käytämme kaikissa tehtaissamme hiilineutraalia, 100 % pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua sähköä. Noudatamme ympäristölakeja, asetuksia sekä viranomaisen vaatimuksia kaikissa toimissamme, ja olemme sitoutuneet toimimaan ISO 14001:2015 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti.

Haapajärven tehtaan tavoitteena on konkreettisin askelin ja koko henkilöstön voimin pienentää liiketoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja yhdessä kehittää koko organisaatiota toimimaan entistä vastuullisemmin.