Paloikkuna voi olla myös tyylikäs maisemaikkuna

Tiivin kiinteiden maisemaikkunoiden tuoteperheeseen kuuluu myös paloikkuna. Tyyppihyväksynnän saanut paloikkuna täyttää yleisimmän EI 30 -luokan vaatimukset.

paloikkuna palo-oven vieressä paloluokiteltu osastoiva rakenne

Paloluokiteltu ovi tai ikkuna vaaditaan esimerkiksi silloin, kun autotalli tai naapuritalo ovat lähellä ulkoseinää tai sisäänkäyntiä.

Perinteisesti paloikkunat ovat olleet pieniä, mutta Tiivi pystyy valmistamaan jopa 2 x 3 metrin kokoisia kiinteitä paloikkunoita.

Tiivin ikkunoiden suunnittelussa onkin kiinnitetty turvallisuusasioiden lisäksi erityistä huomioita muotoiluun. Palosuojauksen vuoksi ikkunan karmi on hieman vahvempi kuin tavallisissa maisemaikkunoissa, mutta muotoilultaan se edustaa samaa pelkistettyä linjaa.

Lähtökohtana on, että paloikkunat sopivat niin muotokielen kuin värimaailman puolesta yhteen Tiivin muiden ikkunoiden ja ulko-ovien kanssa. Myös lasituksen ulkonäkö on lähellä normaalia eristyslasia.

Erikoisrakenteensa vuoksi paloikkuna on tavanomaista maisemaikkunaa arvokkaampi, mutta järeä erikoislasitus tuo mukanaan kuumuudenkestävyyden lisäksi myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Paloikkunassa on esimerkiksi tavallista eristyslasia parempi ääneneritys ja auringonsuojaus. Tavanomaisesta ikkunasta poikkeavasta rakenteesta huolimatta paloikkunaan voidaan valita auringonsuojalasin ja huurtumista estävän lasin kaltaisia lisäominaisuuksia, joita käytetään kodin muissakin ikkunoissa.

Muiden ikkunoiden tapaan myös paloikkunoissa voidaan lasitusvalinnoilla vaikuttaa myös ikkunan lämmöneristävyyteen.

Paloluokiteltujen ikkunoiden ja ovien tarve on kasvanut

Paloikkunoiden ja palo-ovien tarve on kasvanut rakentamisen tiivistyessä ja tulevina vuosina palonsuojaus saattaa vielä korostua myös korjausrakentamisessa. Paloluokiteltu ovi tai ikkuna vaaditaan esimerkiksi silloin, kun autotalli tai naapuritalo ovat lähellä ulkoseinää.

Vaatimus paloluokitellusta rakenteesta on aina merkitty rakennuslupapiirustuksiin. Tarkoitus on luoda paloa hyvin kestävillä rakenteilla osastoja, jotka hidastavat tulipalon etenemistä. Yleisin vaatimus osastoiville rakenneosille on on paloluokka EI 30, joka merkitsee puolen tunnin turva-aikaa liekkejä, lämpösäteilya ja savua vastaan.

Tiivin paloikkunat ja palo-ovet on testattu ja tyyppihyväksytty. Testaaminen merkitsee käytännössä ikkunan tai oven polttamista, jotta pystytään todellisuudessa selvittämään minkä verran lämpöä ja liekkejä rakenne kestää.

Paloikkuna edellyttää myös huolellista asennusta: sekä ikkunan kiinnittämisestä että asennusaukon eristämisestä on tarkat ohjeet. Ikkunan rakenteeseen ei myöskään saa tehdä saa aukkoja, joten raitisilmaventtiilit ja integroidut sälekaihtimet eivät kuulu paloikkunaan.

Jatkamatonta, oksatonta puuta

Tiivin kiinteät paloikkunat valmistetaan oksattomasta ja jatkamattomasta erikoislaatuluokan (E) männystä. Laadukas puuraaka-aine pääsee erinomaisesti esille kookkaissa, kuultovärjätyissä karmeissa. Paksut energialasielementit tarjoavat erinomaiset lämmöneristysarvot.

Palonkestävyyden takaa järeä, tulta kestävä lasilelementti. Ulospäin ikkuna näyttää samalta kuin muutkin kodin Tiivi-maisemaikkunat. Lämmöneristävyydessä päästään paras lasitus valitsemalla erinomaiseen U-arvoon 0,66.

Paloikkunat on useimmiten tehty avattavan ikkunan rakenteella, mutta tähän ei ole erityistä teknistä eikä käytännön sanelemaa syytä. Koska paloikkunoita ei kuitenkaan ole suunniteltu normaaliin tuulettamiseen, on hyvin perusteltua tehdä ne kiinteinä.

Muiden Tiivin tuotteiden tapaan myös paloikkunoiden tuotannossa on lähtökohtana elinkaariajattelu. Ikkunoissa tärkeitä ominaisuuksia ovat lämmöneristävyys ja pitkä taloudellinen käyttöikä. Myös huoltotarve ja mahdollisten korjausten suorittaminen otetaan huomioon.

Esimerkkinä tästä on se, että uusien paloikkunoiden lasielementti voidaan vaihtaa ulkopäin talon rakennetta purkamatta. Tämä on ehdoton etu rapatuissa kivitaloissa, koska ulkoverhousta ei tarvitse vahingoittaa eikä uusia lasin korjauksen vuoksi.

Paloikkunan pariksi tyyliin sopiva palo-ovi

Talon tyyliin sovitetun paloikkunan pariksi valittava palo-ovi ei eroa tyyliltään tavallisesta ulko-ovesta. Menneiden vuosien peltiset teknisen tilan palo-ovet ovat siis jääneet historiaan.

Kaikki Tiivin ulko-ovimalliston umpiovet ja useat lasiaukolliset ovet voidaan valmistaa myös palo-ovina.