En klar vision för hållbar utveckling

Vi vill att våra aktiviteter och produkter ska vara ett föredöme för hela branschen och bidra till en bättre och mer hållbar framtid.

Mot låga CO2-utsläpp

Som en del av Pihla-koncernen, och därmed även Inwido, har vi åtagit oss att uppnå nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast 2050.

Kortsiktigt mål
Vi har åtagit oss att minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet (Scope 1 & 2) från 2022 års nivåer med 42% till 2030 och minska de indirekta (Scope 3) utsläppen av växthusgaser från vår värdekedja med 25% under samma period.

Långsiktigt mål
Vi har åtagit oss att minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet (Scope 1 & 2) från 2022 års nivåer med 90% till 2050 och att minska de indirekta utsläppen av växthusgaser (Scope 3) från vår värdekedja med 90% under samma period.

Vetenskapsbaserade klimatmål

Inwidos vetenskapsbaserade mål har godkänts av initiativet Science Based Targets.

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan CDP, FN, Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi är det mest ambitiösa klimatinitiativet som bygger på rekommendationer från det vetenskapliga samfundet. Det accepterar endast företag som har åtagit sig att göra sin del för att förhindra en global uppvärmning på mer än 1,5 grader Celsius.

För mer information om SBTi, se: www.sciencebasedtargets.org

CO2 utsläpp från vår egen verksamhet

Vi har mätt CO2-utsläppen från vår egen verksamhet i flera år. För moderbolaget hade vårt mål redan halverats i linje med tidigare mål under 2021 och 2022, med CO2-tal på 0,78 respektive 0,68. Den utmanande marknadssituationen och lägre enhetsvolymer jämfört med föregående år ökade CO2-siffran för 2023.

  • 2019: 1,87 CO2 ekv kg/enhet
  • 2020: 1,81 CO2 ekv kg/enhet
  • 2021: 0,78 CO2 ekv kg/enhet
  • 2022: 0,68 CO2 ekv kg/enhet*
    *Scope 1 & 2
  • 2023: 1,05 CO2 ekv kg/enhet*
    *Scope 1 & 2

Hållbarhet är en ledstjärna i allt vi gör

Våra mål utgår från vår syn på hållbar utveckling som bygger på FN:s Agenda 2030. Vårt arbete är inriktat på att vara miljövänliga, skapa en bra arbetsplats och främja ansvarsfulla affärer. Det är också så vi kan bidra till en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Vi reducerar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att halvera vårt koldioxidavtryck till 2030 och ha ännu lägre koldioxidutsläpp till 2050.

Vi är en fantastisk arbetsplats

Vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen så att våra medarbetare kan tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna till våra kunder.

Vi bedriver ansvarsfullt företagande

Vårt mål är hållbar lönsamhet, baserad på lösningar och innovationer som stöder en hållbar utveckling.