Tiivi vita fönster

Projektchefen Christian Söderlund och husbolagets ordförande Pentti Luostarinen observerar nya fönster och altandörren med invånaren Eila Kiuru. Invånarna valde vita dörrar som passar väl med svarta Tiivi-fönster. Den gamla altandörren var i samma färg med huset.

Fönster är till för att användas

Christian Söderlund ser en trend där kunderna planerar att bo länge i sina bostäder och därför väljer att satsa på snygga och praktiska fönster och dörrar.

Fönster och dörrar hör till de element som prioriteras allt högre i nybyggen och renoveringar. Många kunder är numera välinformerade om vilka möjligheter som finns tillgängliga, och den som vet mer har ofta flera frågor.

”Ja, vi svarar gärna och gör vårt bästa för att uppfylla kundernas önskemål. Det är säljarens uppgift att se till att kunderna får all information som behövs för att de ska kunna göra sina val”, säger Christian Söderlund, projektchef på Tiivi.

Han arbetade tidigare med småhusprojekt, men sedan 2015 har han i första hand varit inriktad på husbolag och offentliga fastigheter. Tillsammans med kollegorna Atte Puura, Matti Seppälä och Inka Nummelin, som är specialiserad på radhus, betjänar han Tiivis kunder i Södra Finland.

”Jag rör mig mycket i de tvåspråkiga orterna i Västra Nyland, men betjänar gärna kunder på svenska också i Sibbo, Borgå och hela huvudstadsregionen.”

fonster vädringslucka

Invånarna valde vädringslucka med yttre aluminium i stället för vädringsfönster. Lägenheterna hade tidigare liknande vädringsluckor och därmed behövde man ingen åtgärdslov när utseendet var liknande med den tidigare fönstermodellen.

Boom bland 80-talshus

Som projektledare besöker han ofta kunder och deras olika bygg- och renoveringsprojekt.

”I dag har jag till exempel gjort en modellinstallation i Kyrkslätt, där jag och husbolagets ordförande gick igenom hur vårt gemensamma projekt ska utföras i praktiken.”

Det handlar om ett radhus, byggt år 1988, som ska få cirka 250 nya fönster. Det ska inledas om två veckor och Söderlund räknar med att det tar en arbetsdag för varje bostad.

”Det är en relativt kort insats, men det är ändå viktigt att alla invånare i huset får information så att de kan förbereda sig”, förklarar han.

Radhuset i Kyrkslätt är ett ganska typiskt projekt just nu. Många husbolag med 20–30 år på nacken är inne i ett skede när de vill byta ut sina originalfönster och -dörrar mot nya moderna modeller.

”Konstruktionen på fönster och dörrar är helt annorlunda i dag jämfört med för några decennier sedan och många husbolag i samma ålder har väntat med att göra de nödvändiga renoveringarna.”

EasyLock lasmekanismen

Den unika lagrade låsmekanismen med ramkonstruktion, Tiivi EasyLock, gör det lätt och snabbt att öppna och stänga fönstret med ett enda handtag. De största fönstren i bolaget är mera än 1700mm breda. Tack vare gångjärnens kraftiga konstruktion kräver inte ens stora fönster extra stöd när de öppnas.


Slipper klättra och måla

Kraven på energieffektivitet och ventilation har under de senaste decennierna blivit hårdare.

”Det märks en förändring på energiförbrukningen när man byter fönster. Vi har till exempel fönster med karmventiler, som förvärmer den kalla luften vintertid och förbättrar ventilationen också på sommaren.”

Moderna fönster har flera fördelar också vad användarvänlighet och säkerhet beträffar.

”För barnfamiljer är det bra att persiennernas snören snurras upp på en integrerad rulle och äldre människor uppskattar möjligheterna att kunna tvätta sina fönster utan att behöva klättra.”

Dessutom gör aluminiumprofilen på yttersidan fönstren så gott som skötselfria.

”Tidigare måste man måla om sina fönsterkarmar med några års mellanrum för att de skulle stå emot påfrestningar från väder och vind. Det är inte nödvändigt när trä ersatts med aluminium.”

Uppskattar inhemsk kvalitet

Trenden ljust och fräscht har lett till att fönstren blivit allt större och täcker hela väggar i många nybyggen. Stora skjutdörrar har också blivit populära, dels för att de är funktionella och utrymmesekonomiska, dels för att de är estetiskt tilltalande.

”Förr hade folk fönster för att se ut, men numera har fönstren en stor roll både i bostadens funktion och utseende. Det märks att kunder som planerar att bo länge i sin bostad satsar på fönster och dörrar”, säger Christian Söderlund.

Även om många inredningsinfluenser kommer från utlandet uppskattar kunderna att Tiivis produkter är utvecklade för finländska förhållanden och tillverkade i Finland.

”Vi gör allt själva inom Tiivi, allt från produktion till installation”, säger Christian Söderlund.

Ta kontakt

Christian Söderlund
christian.soderlund@tiivi.fi
044 7628 316