Tiiviltä pitkät takuuajat taloyhtiöille

Tiivi pidentää selvästi asunto-osakeyhtiöille myönnettäviä takuita. Alalla poikkeuksellinen kymmenen vuoden ikkunatakuu vastaa Tiivin kuluttajakauppaan soveltamia takuita.

Rakennusalalla tavanomainen taloyhtiöiden hankintoihin sovellettava ikkunoiden ja ovien takuuaika on kaksi vuotta.

Tiiivi poikkeaa yleisestä linjasta ja myöntää nyt myös taloyhtiöille Suomen pisimmän ikkunatakuun. Kymmenen vuoden ikkunatakuu kattaa mm. eristyslasielementit. Poikkeuksellisesti myös ikkunoiden komponenteille myönnetään pitkä, viiden vuoden takuu. 

”Taustalla on oma tuotetestauksemme, jonka perusteella olemme vakuuttuneita kaikkien käyttämiemme komponenttien laadusta”, Antti Jaatinen Tiiviltä kertoo. 

Tiivi tekee tuotekehityksessä ja laadunvarmistuksessa yhteistyötä riippumattomien testauslaitosten kanssa. 

Kymmenen vuoden takuu kattaa myös Tiivin suorittaman asennuksen. Tiivin asennuspalvelulle on myönnetty ainoana Suomessa ISO 9001-2000 -laatusertifikaatti.

Lisätietoja ikkunoiden saneerauksesta taloyhtiöissä: