Remontoijille uusi opas energiatehokkuudesta

Energiatehokkuus korjausrakentamisessa -opas

Teknologian tutkimuskeskus VTT on julkaissut uuden oppaan energiatehokkuuden parantamisesta korjausrakentamisen yhteydessä. Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa -opas antaa mm. korjausesimerkkejä ja perustietoja ovista ja ikkunoista.

VTT:n mukaan puuikkunat poikkeavat muista ulkovaipan osista siinä, että ne kaipaavat jatkuvaa huoltoa. Ikkunat joudutaan tavallisesti uusimaan 30–50 vuoden välein, mutta samalla tämä mahdollistaa niiden teknisten ominaisuuksien, kuten lämmön- ja ääneneristävyyden, päivittämisen nykyaikaiselle tasolle. Korjaamalla vanhaa se ei olisi mahdollista tai ainakaan taloudellisesti kannattavaa.

Ikkunoiden lämpöhukka voidaan puolittaa

Opas kehottaa vaihtamaan vanhat puuikkunat uusiin silloin, kun vikojen ja vaurioiden korjaaminen ole taloudellisesti kannattavaa. VTT:n mukaan ikkunoiden osuus huonetilojen lämmitysenergiankulutuksesta on mahdollista puolittaa remontissa.

Ikkunoiden kestävyyden kannalta merkittävin ero on uusien ikkunoiden ulkopuolen alumiinirakenne. Tämä parantaa säänkestävyyttä ja vähentää huoltotarvetta oleellisesti verrattuna perinteiseen puuikkunaan. Vähäinen huollon tarve lisää ikkunoiden kestoikää ja vähentää kustannuksia huoltojakson pidentyessä.

Uusiin ikkunoihin on mahdollista saada sellaisia ominaisuuksia, joita vanhoissa ikkunoissa ei ole. Näitä ovat muun muassa auringonsuojalaistus, ja ulkopinnan huurtumista ehkäisevä lasi sekä tuloilmaventtiilin, kippimekanismin ja kiintopainikkeiden kaltaiset käyttöä helpottavat ominaisuudet. Nykyisillä laseilla voidaan myös vaimentaa huonetilaan ikkunan läpi tulevaa ääntä merkittävissä määrin verrattuna vanhoihin ikkunoihin.

Ovi toinen rakennuksen heikko kohta

Ovi on VTT:n mukaan ikkunan ohella rakennuksen toinen heikko kohta. Erityistä merkitystä ulko-ovien laadulla on omakoti- ja rivitaloissa, joissa voi olla jopa neljä ulko-ovea. Tällöin niissä on pinta-alaa lähes 10 neliömetriä ja energiatehokkuudella on merkitystä lämmitysenergiankulutukseen.

Ovissa on runsaasti valinnanvaraa, myös Tiiviltä on saatavana sekä puulevypintaisia, viilukuviolla koristettuja ja erittäin hyvin säätä kestävällä alumiinilla pinnoitettuja ovia. Tiivi Kristalli -ulko-oviin on saatavilla myös kestopinta sekä turvaluokitus.

Uusien kokolasisten ikkunaovien lämmöneristävyys on samaa luokkaa kuin vastaavilla laseilla varustetun ikkunan.

  • Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa. Projektipäällikkö Tuomo Ojanen, erikoistutkija Esa Nykänen ja erikoistutkija Kari Hemmilä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2017. 

Lataa Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa -opas (pdf-tiedosto)